Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Veletrh FachPack 2015 ukázal na konjunkturu v obalovém průmyslu

Tolik jako nikdy předtím: na norimberský veletrh FachPack (29. 9. až 1. 10. 2015) přišlo 44 022 návštěvníků z řad odborné veřejnosti (v roce 2013 – 34 598). S počtem 1 565 vystavovatelů (v roce 2013 – 1 439) a další plochou navíc v nové hale 3A zaznamenal evropský veletrh obalového průmyslu nové rekordy ve všech třech veletržních ukazatelích. Ačkoliv hlavní řečník na zahájení veletrhu, americký designér Karim Rashid, prohlásil, že nejlepší obal je žádný obal, veletrh FachPack se stal dokladem toho, co potvrzují i nezávislé průzkumy: obalový průmysl prožívá svou konjunkturu.

 
Není tomu tak jen v Německu, ale v celé Evropě. Proto do Norimberku na veletrh FachPack přijelo 23 % hostů ze zahraničí, převážně ze sousedních zemí: Rakouska, České republiky, Polska, Švýcarska, Nizozemí a Itálie.
 
Návštěvníci veletrhu byli z potravinářského, papírenského a polygrafického, farmaceutického, automobilového, strojírenského nebo chemického průmyslu a z dalších oborů. Dobrá polovina návštěvníků cestovala do Norimberku s cílem dozvědět se něco o novinkách; další sem jeli s přáním navázat obchodní kontakty (35 %), vyměnit si zkušenosti a informace s kolegy z oboru (31 %) a získat obecný přehled o situaci na trhu (30 %). Celkem 88 % návštěvníků uvádělo, že mají ve své firmě vliv na rozhodování o nákupech. Hlavní zájem návštěvníci veletrhu směrovali k balicím materiálům a prostředkům (téměř polovina), na druhém místě k balicím strojům (více než třetina).
 
Nejen pro návštěvníky, ale i pro vystavovatele byl veletrh FachPack 2015 uspokojivou akcí. Okolo 90 % vystavovatelů hodnotilo celkový výsledek své účasti na veletrhu pozitivně a celých 96 % jich uvedlo, že zasáhli nejdůležitější cílové skupiny.
 
Na veletrhu vystavovalo 1 565 podniků, přičemž dominoval německý obalový průmysl, který byl v Norimberku zastoupen 1 069 firmami. Avšak pokračoval i trend sjednocování Evropy: tento rok do Norimberku přijelo 496 mezinárodních vystavovatelů (32 %, v roce 2013 – 28 %) z celkem 37 zemí, nejvíce z Nizozemí, Itálie, Švýcarska, Rakouska a Polska. Z České republiky přijelo 38 vystavovatelů, což sice není málo, ale vzhledem k významu obalového průmyslu v České republice by jich mělo být více.
 
Kouzlo veletrhu FachPack tkví v rozmanitosti jeho nabídky: představují se zde výrobci obalových materiálů (728 vystavovatelů), strojů a techniky (558), úpravy povrchů (255) a vystavovatelé z oboru logistiky (349).
 
Pořadatelé dali možnost také dvaceti německým začínajícím firmám, aby se představily ve společném stánku tzv. start-up firem a prezentovaly zde své nápady mezinárodnímu odbornému publiku.
 
Veletrh měl také bohatý doprovodný program přednáškových fór, speciálních prezentací a diskusních panelů na aktuální témata, včetně akcí zaměřených na studenty.
 
Letos se bude veletrh FachPack konat ve dnech 27. až 29. září 2016. Potenciální vystavovatelé i návštěvníci získají informace u výhradního zastoupení norimberské veletržní společnosti v ČR www.proveletrhy.cz, popř. info@proveletrhy.cz.

(Bk)