Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Veletrh Envibrno a výstava Vodovody – kanalizace

Veletrh Envibrno a výstava Vodovody – kanalizace

Sledování parametrů kvality prostředí, ochrana před průmyslovými haváriemi, technika s velkou energetickou účinností a minimálními dopady na životní prostředí, omezování emisí skleníkových plynů, odpadové hospodářství: to vše jsou dnes často zmiňovaná témata. K omezení dopadu průmyslové výroby a ostatních činností člověka na životní prostředí může významně přispět i automatizační a řídicí technika.

Ve dnech 29. až 31. května 2007 se v Brně konal veletrh Envibrno 2007, který představil nabídku společností působících v tomto oboru. Již podruhé se souběžně konala také mezinárodní výstava Vodovody – kanalizace. Je zřejmé, že jí souběh s veletrhem Envibrno svědčí: zatímco dříve měli šanci se o ní dozvědět pouze členové Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, jež tuto výstavu pořádá, dnes se otevírá i dalším zájemcům. Projevilo se to v nárůstu počtu odborníků, kteří obě souběžné akce navštívili.

Součástí veletrhu a výstavy byla také bohatá nabídka doprovodných akcí, věnovaných legislativním, finančním i technickým otázkám spojeným s environmentální oblastí, vodohospodářstvím a vodním inženýrstvím.

(Bk)