Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Veletrh Embedded World v Norimberku: růst pokračuje rychlým tempem

Norimberský veletrh Embedded World potvrdil svou pozici celosvětově největšího veletrhu se specializací na vestavné systémy. Do Norimberku ve dnech 24. až 26. února přijelo více než 25 000 odborných návštěvníků. Vystavovatelů bylo 902 (+5 %) z 37 zemí, z toho 46 % ze zahraničí. Konferencí Embedded World a Electronic Displays se dohromady zúčastnilo 1 615 přednášejících a návštěvníků ze 42 zemí.

 
Vystavovatelé byli s účastí velmi spokojeni: přibližně 90 % z nich se chce veletrhu zúčastnit i v příštím roce a více než 90 % potvrzuje, že na veletrhu získali cenné kontakty, které pomohou rozvoji jejich podnikání. Příklad za všechny – Tora Fridholmová, vedoucí marketingu z firmy IAR Systems (firma sídlící ve Švédsku na veletrhu vystavovala nástroje pro vývoj a optimalizaci aplikací pro vestavné systémy), řekla: „Setkali jsme se s mnoha našimi zákazníky, nejen z Německa, ale z celé Evropy i z jiných částí světa. Veletrh je místem, kde se potkáváme s těmi správnými lidmi. Počet návštěvníků našeho stánku rok od roku roste. Roste i zájem o konferenci, ale letos byl enormní zájem také o naše semináře, které jsme pořádali přímo ve stánku – potvrdilo se, že téma kvality aplikačních programů pro vestavné systémy, jež jsme na těchto seminářích prezentovali, je pro mnoho firem velmi důležité.“
 
Z České republiky přijeli pouze tři přímí vystavovatelé, firmy Aki-HMI, Emko Case a Jalud Embedded. To příliš neodpovídá snaze, kterou pořadatelé vyvíjeli. Snažili se oslovit zvláště malé, začínající firmy a výzkumné a vývojové instituce. Možná, že by si situace zasloužila hlubší analýzu – nejen zájmu o veletrh, ale situace v oboru obecně. Akademické výzkumné instituce se mnohdy snaží jen získávat body do hodnocení RIV, a v tom jim účast na veletrhu nijak nepomůže. Podpora vzniku malých inovačních firem je u nás ve srovnání s okolními zeměmi velmi slabá. Snaha využít vlastní myšlenky a nápady je skvělá, ovšem spojená s velkým rizikem neúspěchu. Jenže od státu může nová firma čekat jen nataženou ruku – daně a poplatky všeho druhu, sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance. Možnost najít v Česku investora, který by vznikající firmě pomohl, je takřka nulová. Proto je jednodušší buď založit firmu v zahraničí, nebo přímo začít pracovat pro již zavedenou zahraniční firmu.
 
Ale zpět k veletrhu. Podle průzkumů mezi návštěvníky jich bylo 65 % z průmyslového sektoru. Následovaly obory služeb a akademického výzkumu a vývoje. Celkem 98 % návštěvníků uvedlo, že bylo s návštěvou veletrhu nebo konference spokojeno a 97 % se chce zúčastnit i v příštím roce.
 

Konference: příležitost pro diskusi mezi odborníky

V rámci veletrhu Embedded World se tradičně konají dvě mezinárodní odborné konference: Embedded World a Electronic Displays. Prestižními akcemi jsou zejména plenární přednášky; následné prezentace a workshopy probírají současný vývoj i budoucí trendy v oboru. Konference jsou místem, kde se setkává teorie a praxe, akademický výzkum s technickým vývojem a inovacemi.
 
Tématem konference Embedded World bylo „my jsme internet věcí“. V úvodní plenární přednášce o internetu věcí hovořil Tyson Tuttle, výkonný ředitel Silicon Labs a odborník na bezdrátovou komunikaci. Mluvil o tom, že internet věcí poskytuje nejen více pohodlí, ale také více bezpečí, např. pro seniory nebo nemocné osoby. Naznačil rovněž, jaké problémy v budoucnu internet věcí přinese.
 
Na konferenci věnované elektronickým displejům zaznělo 50 prezentací o využití moderních displejů a o trendech trhu v tomto oboru. Program konference byl určen pro vědecké pracovníky, pracovníky vývoje, ale i pro uživatele displejů. Pozornost byla věnována např. novým materiálům pro LCD nebo displejům pro automobily. V rámci veletrhu byla v hale 1 uspořádána specializovaná přehlídka displejů. Přehlídky Electronic Displays Area se na 1 600 m2 zúčastnilo 56 vystavovatelů.
 

Student Day 2015

Ve čtvrtek 26. února se konala jednodenní akce speciálně určená pro studenty, Student Day. Již podruhé byli přizváni zahraniční studenti z Rakouska a České republiky. V dopolední části programu byly připraveny přednášky o vestavných systémech a představení sponzorů této akce jako potenciálních budoucích zaměstnavatelů. Odpoledne měli studenti příležitost volného vstupu na celý veletrh.
 
Ráno studenty přivítal a celým dopolednem i provázel prof. Matthias Sturm, předseda veletržního výboru. Byl velmi potěšen sálem zcela zaplněným studenty, kteří přijeli z celkem 38 univerzit z Německa, Rakouska a České republiky. Následně se sám ujal přednášky na téma trendů v oboru vestavných systémů. Poté se představili platinoví a někteří zlatí sponzoři této akce, kteří projevili o mladé studenty zájem jako potenciální zaměstnavatelé. Dopoledne završil Dr. Thomas Grüter, publicista a psycholog, svou přednáškou Nevyhnutelný konec internetu. Po konci přednášky následovalo v předsálí pro zájemce bližší seznámení se sponzory, kde studenti mohli navštívit stolky jednotlivých sponzorů a položit základy budoucí spolupráce. Po krátkém občerstvení byl program ukončen a studenti se volně přemístili na veletrh.
 
Na Student Day byl z České republiky vypraven jeden autobus, který vyrazil chvíli po půlnoci z Brna se studenty VUT a v Praze vyzvedl studenty z ČVUT. Takovýchto autobusů se na celý veletrh sjelo 27 z celkem tří zemí; dohromady se akce zúčastnilo téměř tisíc studentů.
 

Poznamenejte si do kalendáře

Příští veletrh Embedded World se bude konat v Norimberku ve dnech 23. až 25. února 2016.
 
Petr Bartošík, Josef Černý
 

Obr. 1. Prof. Matthias Sturm přednáší na akci Student Day