Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Veletrh Embedded World pokračuje v růstu

Více odborných návštěvníků, více vystavovatelů, více účastníků konference, větší výstavní plocha – veletrh Embedded World, který se konal 27. února až 1. března 2018 v Norimberku, opět překonal loňský rok.

Již šestnáctý ročník veletrhu znovu přesvědčil, že jej mezinárodní odborná komunita přijímá jako jednu z nejvýznamnějších akcí v oboru. Počet vystavovatelů vzrostl o 1 % na 1 021, počet návštěvníků se zvýšil o 7,3 % na 32 2171). Rekordu bylo dosaženo nejen v šesti veletržních halách, ale také v kongresovém centru výstaviště: konferencí Embedded World a Electronic Displays se zúčastnilo 2 176 zájemců a řečníků. Již počtrnácté se také udělovaly prestižní ceny veletrhu.

„Jsme potěšeni, že jsme překonali magickou hranici jednoho tisíce vystavovatelů,“ říká Richard Krowoza z pořádající veletržní správy NürnbergMesse. „Je to náš dosud nejlepší výsledek. A vidíme stále velký potenciál. Svět vestavných systémů se masivně rozvíjí, což se musí projevit i na veletrhu.“ 

Spokojení vystavovatelé i návštěvníci

Většina návštěvníků, 97 %, byla podle průzkumu pořadatele tak spokojena, že chtějí příští rok přijet znovu. U vystavovatelů je tento podíl 95 %. Mezi hlavními důvody uvádějí, že se jim prostřednictvím veletrhu podařilo oslovit správnou cílovou skupinu odborníků a že očekávají, že získané kontakty povedou ke konkrétním zakázkám. 

Úspěšné konference

Také doprovodná konference měla rekordní účast. Hlavním tématem bylo Vestavné systémy se stávají autonomními a program byl rozdělen do sedmi sekcí: internet věcí, vestavné vidění, autonomní systémy, bezpečnost a zabezpečení, vestavné operační systémy, návrh hardwaru a návrh softwaru a systémů.

Plenární přednášky měli Mark Papermaster, technický ředitel AMD, (Evolving Embedded Systems in a Self-Directed World), a Andrea Martinová, technická ředitelka IBM pro region DACH (Industry Solutions with the Internet of Things).

Druhá konference s názvem Electronic Displays se věnovala především nejnovější technice displejů: LCD, OLED, ePaper, ohebným displejům, 3D displejům, grafickým uživatelským rozhraním a dotykovým displejům.

V rámci již tradičních panelových diskusí Safe for the Future se letos diskutovalo na téma ochrany zasíťovaných vestavných systémů v internetu věcí. Diskuse se soustředila na opatření, která jsou třeba pro ochranu kritické infrastruktury (a na to, co to vlastně je kritická infrastruktura), ale také na to, jak efektivně chránit ty aplikace, které nejsou považovány za kritické. Zúčastnili se Thomas Rosteck, prezident divize Chip Card & Security firmy Infineon, prof. Michael Waidner, vedoucí Fraunhoferova ústavu pro zabezpečenou informační techniku (SIT), a Andre Braunmandl, vedoucí sekce D 33 – kybernetická bezpečnost pro digitalizaci v dopravě a Industrie 4.0 německého federálního úřadu pro informační bezpečnost BSI. Moderoval prof. Axel Sikora, člen programového výboru konference Embedded World. 

Speciální přehlídky

Na veletrhu byly zorganizovány tři specia­lizované přehlídky: M2M, Elektronic Displays a Safety & Security. Návštěvníci mohli na jednom místě najít přehled nejvýznamnějších trendů v oboru a současně tam měly příležitost i malé a začínající firmy z těchto oborů, aby na veletrhu představily odborníkům své výsledky a nabídku. Specializované přehlídky Safety & Security v hale 4A se zúčastnilo třináct vystavovatelů, elektronické displeje přitáhly 81 vystavovatelů a přehlídky M2M se zúčastnilo 75 vystavovatelů. Začínající inovační firmy z Německa dostaly příležitost také ve společném stánku sponzorovaném německým spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky. 

Ceny Embedded Award

V průběhu veletrhu byly vyhlášeny tradiční a prestižní ceny Embedded Award 2018: Antenova Ltd vyhrála v kategorii hardwaru s výrobkem Robusta Antenna SR4G031, firma Embedded Trend GmbH & Co. KG získala cenu v kategorii softwaru za byET engine a prostředí SentriX od I/O Corporation zaujalo porotu tak, že firma dostala cenu v kategorii softwarových nástrojů. Seznam vítězů i nominovaných zájemci najdou na www.embedded-world.de/en/award, kde je i podrobnější popis oceněných produktů; některé z nich budou během roku v časopise Automa představeny samostatnými články. 

Studentský den

Již podeváté se konal také Studentský den: poslední den přijelo na veletrh více než 1 000 studentů z celé Evropy. Plenární přednášku zde měl Christoph Kucklick, šéfredaktor časopisu GEO. 

Příští rok

Příští rok se veletrh uskuteční ve dnech 26. až 28. února 2019. Více informací zájemci najdou na www.embedded-world.de.

[Tisková zpráva MesseNürnberg, březen 2018.] 

(Bk)

Obr. 1. Veletrh Embedded World se konal v Norimberku ve dnech 27. února až 1. března 2018 (foto: MesseNürnberg)