Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Veletrh Electron 2011 – tradice zůstává v Praze

Ve dnech 12. až 15. dubna 2011 se mohou odborníci i široká veřejnost těšit na veletrh elektro­techniky, elektroniky a energetiky – Electron, který se uskuteční v Praze, v PVA Letňany. Odbor­ná veřejnost se bude moci seznámit s novinkami a trendy z oboru energetiky, elektroinstalační techniky, elektronických prvků a systémů, automatizační a regulační techniky a mnoha dalších.
 
Veletrh nabídne přehlídku novinek vý­znamných společností. Jeho nedílnou součás­tí je i bohatý doprovodný program, ve kterém si vystavující společnosti, odborníci, ale i ši­roká veřejnost vyberou z nabídky přednášek a seminářů. Záštitu nad veletrhem převzaly předsedkyně Poslanecké sněmovny Mirosla­va Němcová, Ministerstvo průmyslu a obcho­du ČR, České vysoké učení technické v Praze či Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha.
 
Na veletrhu se představí nejvýznamnější firmy z jednotlivých oborů a nebude chybět ani zastoupení zahraničních společností, např. z Nizozemí, Německa, Slovenska, Maďarska, Velké Británie a dalších zemí.
 
Z oblasti elektroinstalační techniky se budou prezentovat firmy jako Dehn+Söhne GmbH, Eaton elektrotechnika s. r. o., Enika cz, Eplan Engineering CZ, Hager Electro s. r. o., Kopos Kolín a. s., Rittal Czech, s. r. o., Schmachtl CZ spol. s r. o. nebo ABB, s. r. o. Mar-ketingový manažer společnosti ABB Jiří Kubeš k účasti na veletrhu poznamenal: „Praha je hlavní město a z velké části České repub­liky je jednoduše dostupná pro profesionály z oboru elektro, tj. naši klíčovou zákaznickou skupinu. Navíc koncentrace těchto zákazníků v Praze a dostupném okolí je velmi vysoká, proto je účast na veletrhu Electron pro nás sa­mozřejmá a nezbytná.“
 
Zájemcům o elektroenergetiku a silno­proudou elektrotechniku budou předvádět své novinky firmy ČEZ, DCK Holoubkov Bohemia, a. s., Maschinenfabrik Reinhausen GmbH či Pražská energetika.
 
Na letošním ročníku veletrhu Electron ná­vštěvníci také uvidí expozice firem z oblasti alternativních zdrojů energie, jako jsou Delta Energy Systems GmbH, Fronius ČR, SMA Czech Republic a mnoho dalších. Vzhledem k tomu, že v současné době jde o probírané odvětví energetiky, bude mu v rámci dopro­vodného programu věnován seminář s ná­zvem Den OZE (obnovitelných zdrojů ener­gie), který se uskuteční 12. dubna ve velkém sále haly č. 1. Seminář je podpořen odbor­nými organizacemi, jako jsou Česká agentu­ra pro obnovitelné zdroje energie nebo Česká fotovoltaická průmyslová asociace.
 
Jedním z atraktivních témat současnosti je Smart Metering, neboli chytré měření elektric­ké energie u koncových zákazníků. Přednáška na toto téma bude uvedena druhý den veletr­hu (13. 4.) ve vstupní hale. Velmi užitečné in­formace mohou návštěvníci veletrhu získat na přednášce ministerstva práce a sociální věcí, ve které bude osvětleno téma bezpečnosti práce. Zájemci o IP telefonii ve zdravotnictví mohou navštívit 13. dubna přednášku v sále v hale č. 1. Na své si přijdou také zájemci o e-mobilitu, na­notechnologie nebo možnosti úspory energie.
 
Vystavovatelé mohou své výrobky přihlá­sit do soutěže Grand Prix Electron 2011. Vý­robky bude hodnotit porota složená z před­ních odborníků z oboru elektrotechniky, elektroniky a energetiky. Vítězové budou vy­hlášeni na galavečeru vystavovatelů pořáda­ném při příležitosti konání veletrhu Electron.
 
Další připravovanou soutěží pro vystavo­vatele je Top Expo Electron 2011 – soutěž o nejzdařilejší expozici veletrhu. Hodnoceno bude estetické a originální ztvárnění, pří­stup obchodníků i hostesek k zákazníkovi.
 
Doprovodný program a aktuální informace naleznete na www.electroncz.cz.

(ABF, a. s.)