Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Veletrh Czech Raildays v Ostravě

Veletrh výrobků a služeb pro železniční a městskou kolejovou dopravu, Czech Raildays, proběhl ve dnech 18. až 20. června 2013 již počtrnácté v areálu nákladového nádraží v Ostravě. Toto nostalgické prostředí je pro železniční veletrh jako stvořené – kolejiště skýtá prostor k představení nových a modernizovaných železničních souprav a vystavovatelé komponent, řídicích, měřicích a zabezpečovacích systémů pro dopravu mají k dispozici dvě výstavní haly. Do jedné z nich se vystoupá přes rampu a stánky jsou umístěny přímo v prostoru pro manipulaci s nákladem. Pro druhou halu vyhradili organizátoři improvizovaný stan. Vlna veder, která provázela letošní ročník veletrhu Czech Raildays, ukázala slabiny tohoto nostalgického, ale neklimatizovaného prostředí. Rozpálená výstavní plocha vyháněla návštěvníky od prohlídky vlaků na volné ploše do hal, které však bez účinné klimatizace neposkytovaly kýžené ochlazení. 

Vedle lokomotiv, vagonů a vlakových jednotek měli návštěvníci veletrhu Czech Raildays příležitost prohlédnout si také sortiment řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky používané v dopravě, především železniční.

Ve stánku společnosti Siemens byl představen evropský vlakový zabezpečovač ETCS Level 2 typu Trainguard 200, využívající ke komunikaci telegramy GSM-R, a tím poskytující „elektronický pohled“ na několik úseků tratě. Ve stánku byl k vidění také úplný sortiment produktů pro elektrizaci železnic a městské dopravy. Na volné ploše Siemens vystavoval novou lokomotivu Vectron ve střídavém provedení a vlakové jednotky Viaggio Comfort, které budou od roku 2014 jezdit na trati Praha–Brno–Vídeň–Graz. V oblasti bezemisních městských autobusů bylo představeno vozidlo eBus, které může být provozováno celý den v elektrickém režimu, aniž by bylo nutné stavět elektrické vedení podél celé linky.

Na veletrhu Czech Raildays nemohl chybět významný dodavatele automatizační techniky pro železnice, AŽD Praha, který vystavoval svůj tradiční sortiment – traťová, staniční a přejezdová zabezpečovací zařízení, systémy pro detekci vlaků, výhybky, stavědla a systémy pro metro. AŽD je dodavatelem ucelených systémů pro řízení a zabezpečení tratí a stále častěji proniká na zahraniční trhy.

Již podvanácté na tomto veletrhu vystavovala společnost UniControls, která se podílí na modernizaci elektrických lokomotiv řady 363 a 362 pro České dráhy zaváděním nadřazeného řízení TCMS. Cílem je možnost tyto lokomotivy provozovat spolu s řídicím vozem řady 961 a zajistit komunikaci mezi jednotlivými vozy. Ve stánku firmy byl prezentován systém pro ovládání, diagnostiku a řízení železničních souprav Unitrack TCMS, který vyhovuje normám EC 61375, EN 50155 a UIC 556.

Mezi dodavatele měřicí techniky pro dopravu patří společnost Infrasensor, která vystavovala především optoelektronické bezpečnostní snímače značky Telco, které jsou určeny k detekci cestujících při nástupu do tramvají a autobusů. Jsou instalovány ve dveřních prostorech a fungují jako bezpečnostní závěs.

Společnost AMiT představila panelové a vozidlové počítače, nadřazený řídicí systém s distribuovanými I/O moduly se sběrnicí CAN-open, informační systém pro cestující, IP video- a audiosystém pro kolejová vozidla a komponenty komunikace TCN (ústředna WTB, převodníky MVB a komunikační moduly, specializované ethernetové přepínače a směrovače).

Elektrotechnické komponenty splňující normy pro náročné prostředí kolejové dopravy vystavovala společnost AXIMA. V tomto oboru se uplatní především zdroje AC/DC a měniče DC/DC s velkým rozsahem vstupního napětí od 8 do 385 V DC a s početnými variantami výstupního napětí (jeden až čtyři izolované výstupy). Novinkou je zdroj Melcher od firmy Power­One – unikátní DC/DC měnič se vstupem 10:1 a výkonem až 300 W.

Příští ročník veletrhu Czech Raildays se uskuteční ve dnech 17. až 19. června 2014 opět v areálu nákladového nádraží v Ostravě.

(ev)

Obr. 1. Pohled na výstavní plochu veletrhu Czech Raildays 2013 na nákladovém nádraží v Ostravě