Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Veletrh Bauma 2010

Veletrh Bauma 2010 – již 29. mezinárodní odborný veletrh stavebních strojů, strojů na vý­robu stavebních materiálů, stavebních vozidel, stavebního vybavení a těžebních strojů – se uskuteční v Mnichově na výstavišti Neue Mes­se München od 19. do 25. dubna 2010. Vele­trhy Bauma se konají v tříletém intervalu. Re­kordní byl zatím veletrh Bauma 2007 s 3 002 vystavovateli ze 49 zemí (z nich 1 643, tj. 54 %, ze zemí mimo Německo), 540 000 m2 výstav­ní plochy a 500 000 návštěvníků ze 191 zemí (35 % zahraničních). Po předchozí, asi šestile­té celosvětové konjunktuře ve stavebnictví, tr­vající do podzimu roku 2008, zájem vystavo­vatelů přes současný pokles daný celosvětovou hospodářskou situací neklesl.
 
Veletrh Bauma 2010 je zcela vyprodán, aniž by se dostalo na všechny zájemce. V ha­lách a na volném prostranství výstaviště Neue Messe München bude na největším veletr­hu stavební techniky a stavebních materiálů na světě na rekordní hrubé výstavní ploše vět­ší než 555 000 m2 prezentovat své produkty a služby, včetně těch s podílem automatizace, nový rekordní počet opět více než 3 000 vy­stavovatelů. Budou mezi nimi i všechny svě­tové vedoucí firmy odvětví.
 
Podrobnou nomenklaturu veletrhu Bauma 2010 a další informace lze nalézt na www.bauma.de. S přípravou návštěvy veletrhu a se zajištěním ubytování zájemcům pomůže agentura Expo-Consult+Service, spol. s r. o. (www.expocs.cz), která v ČR zastupuje pořa­datele veletrhu, společnost Messe München.
[Tisková informace Messe München International a Expo-Consult+Service, 26. listopadu 2009.]

(sk)