Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Veletrh Automatica v Mnichově bude příští rok v červnu

Mezinárodní veletrh robotů, mechatroniky a výrobní techniky Automatica, který se konal v Mnichově každý sudý rok v květnu, bude v příštím roce o dva týdny později: od 3. do 6. června 2014. Bude se konat souběžně s veletrhem Maintain (údržba), zaměřeným také na průmyslovou výrobu. Již tradičně se souběžně s veletrhem Automatica uskuteční rovněž veletrh Intersolar Europe, věnovaný technice pro solární elektrárny a výrobu solárních panelů. 

Spojení tří veletrhů do jednoho termínu uspoří vystavovatelům i návštěvníkům čas i cestovní výlohy. Návštěvníci budou moci po zakoupení jedné vstupenky navštívit všechny tři veletrhy.

Veletrh Automatica v Mnichově očekává přibližně 3 000 vystavovatelů a 100 000 ná­vštěvníků ze 100 zemí světa. Doprovodný program bude věnován efektivitě výroby a omezení negativního vlivu výroby na životní prostředí, výzkumu v oblasti robotiky a budoucnosti průmyslové automatizace. Návštěvnické fórum se bude věnovat německému projektu Industrie 4.0. Další klíčová témata budou spolupráce mezi roboty a lidskou obsluhou nebo koncepce udržitelné výroby Blue Competence, prosazovaná německým sdružením výrobců strojů VDMA.

V současné době (srpen 2013) je rezervováno 87 % plochy obsazené v roce 2012 a mezi přihlášenými nechybí žádná z významných světových firem na trhu s průmyslovými roboty. Pro zájemce o aktivní účast je tedy nejvyšší čas se přihlásit. 

Servisní roboty budou všudypřítomné

Poprvé bude na veletrhu Automatica samostatná hala věnovaná servisní robotice. Automatica se tak chce stát nejen předním evropským veletrhem průmyslové robotiky, ale také nejvýznamnější přehlídkou profesio­nálních servisních robotů. 

Manfred Gundel, výkonný ředitel firmy Kuka Robotics, která je pravidelným vystavovatelem na veletrhu Automatica, uvádí proč je právě obor servisní robotiky jedním ze zdůrazněných témat příštího roku. Podle něj bude typickým rysem budoucích výrobních linek mnohem těsnější přímá spolupráce robotů s lidskou obsluhou. Roboty a lidé budou moci pracovat „ruku v ruce“. „Očekávám postupný přechod od klasických průmyslových robotů k robotům schopným přímé spolupráce s lidmi a k servisní robotice,“ konstatuje Gundel. Podle něj je velká poptávka po těchto robotech zejména v automobilovém průmyslu. „V oblasti karosářských a lakýrnických prací je přibližně 90 % výrobních operací automatizováno – zde je jeden robot vedle druhého. Ale v montážních linkách je robotů velmi málo. Naší vizí je umožnit právě zde těsnou spolupráci dělníků a robotů.“

To je také jeden z důvodů, proč Kuka do svého sortimentu zavedla malý průmyslový robot LBR. Robot má ve všech sedmi pohybových osách snímače momentu, a proto je schopen spolupráce s člověkem bez nebezpečí, že by jej zranil. Na vývojovém projektu spolupráce robotů Kuka s lidskou obsluhou se podílí také firma Daimler. Na šesti zkušebních pracovištích již nyní spolupracují lidé a roboty na výrobních operacích, jako jsou spojování dílů, vrtání nebo frézování.

Příklon k servisní robotice je podle Gundela dán i demografickým vývojem. „Nemáme jinou možnost, než robotům dovolit, aby nám pomáhaly – ať už na pracovišti, nebo doma.“ V časovém výhledu deseti až dvaceti let bude Kuka dodávat také servisní roboty pro domácí použití. „Asistenční roboty tohoto typu budou všude. Každý budete mít doma jeden nebo dva – a já doufám, že budou oranžové,“ naráží Gundel na tradiční barvu průmyslových robotů Kuka. Kuka ovšem zatím nemá žádný konkrétní plán, kdy uvede roboty tohoto typu na trh. „V současné době se soustřeďujeme na spolupráci průmyslových robotů a lidí na pracovištích a dalším krokem bude uplatnění mobilních robotů na podvozku Omnimove.“  

Veletrh průmyslové údržby

Jednu halu mnichovského výstaviště obsadí veletrh průmyslové údržby Maintain. Tento veletrh se koná od roku 2005 a více než dvě stovky jeho vystavovatelů nabízejí služby v oblasti průmyslového servisu, údržby a poprodejních služeb pro průmyslové podniky. Největší podíl návštěvníků, zhruba čtvrtina, pochází z oblasti strojírenské výroby a témě stejný podíl jich jako svůj obor činnosti uvádí chemický průmysl. Významná jsou také odvětví hutnictví a tepelného zpracování kovů. Lze tedy očekávat, že oba veletrhy, Automatica a Maintain, se budou vhodně doplňovat. 

Kontaktní informace

Bližší informace o veletrhu najdou zájemci na webových stránkách www.automatica-munich.com. V České republice zastupuje pořadatele veletrhu, společnost Messe München, agentura Expo Consult+Service (www.expocs.cz).

(Bk)