Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Veletrh Automatica se zaměřuje na netradiční obory

Průmyslové roboty a automatizace strojní výroby pronikají stále více i do farmaceutického průmyslu, výroby kosmetiky a zdravotnické techniky. Na tyto netradiční, ale perspektivní obory se zaměří také veletrh Automatica 2012, který se bude konat od 22. do 25. května 2012 v Mnichově.

Automatizační technika pomáhá i ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu a při výrobě zdravotnické techniky zvýšit efektivitu a kvalitu výroby a zrychlit uvádění nových výrobků na trh. Roboty a manipulátory zde ovšem nejsou žádnou novinkou. Na jedné straně jsou to např. mnohaosé roboty pro relativně komplikovanou úlohu broušení a leštění kovových tělních implantátů, na druhé straně jednoduché, ale přesné roboty pro balení farmaceutických výrobků. Roboty a automatizační technika se používají i ve vlastním zdravotnictví.

Dr. Ing. Andreas Pot, vedoucí oddělení výrobní logistiky ve Fraunhoferově ústavu výrobních technologií a automatizace ve Stuttgartu, k tomu říká: „Roboty určené pro tyto obory musí splňovat dva okruhy požadavků. Mnohé se používají v čistých prostorech, to znamená, že jsou kladeny velké požadavky na výběr použitých materiálů a na to, aby roboty při svém provozu neuvolňovaly např. prachové částice. Druhý okruh požadavků je spojen s přísnou hygienou: roboty musí být zkonstruovány tak, aby je bylo možné snadno čistit. Pro roboty není splnění těchto požadavků velký problém a mnohé firmy dodávají roboty určené speciálně do těchto prostředí a vybavené potřebnými certifikáty.“

Flexibilní roboty pro úlohy pick and place

Úlohy typu pick and place, uchop a umísti, se často vyskytují při balení produktů. Roboty zde musí být mimořádně rychlé a spolehlivé. Časté je spojení se systémem pro zpracování obrazu a synchronizace s řídicím systémem celé linky. Pro tyto úlohy se nejčastěji používají roboty s paralelní kinematikou. Obvykle nejsou určeny pro manipulaci s těžkými předměty, ale rychlostí a přesností předčí roboty se sériovou kinematikou ramena. V kombinaci se systémem strojového vidění dokážou např. uchopovat různě orientované předměty ze zásobníku a skládat je do krabiček, třídit předměty podle barev apod. 

Systémy strojového vidění

Systémy strojového vidění jsou stále dokonalejší. Zpracování barev už je běžné. Trendem v současné době jsou systémy prostorového vidění, které umožňují vytvářet prostorové modely snímaných předmětů. Systémy, které rozeznávají barvy a složité tvary a porovnávají je s uloženými vzory, se používají např. v medicínských laboratorních přístrojích, kde mohou počítat buňky nebo automaticky rozeznávat patologické změny v mikroskopických vzorcích tkání.

Také prostorové snímání obrazu nachází v medicínské technice velké možnosti uplatnění. Například v zubním lékařství je možné laserovým skenerem vytvářet prostorové modely zubů, podle nichž potom robot vyrobí potřebný implantát nebo zubní náhradu.

Ve farmaceutickém průmyslu je strojové vidění spojeno především s kontrolou kvality. Kontroluje se např. úplnost balení blistrů, plnění a uzavření ampulí nebo přítomnost a správné umístění štítků na lahvičkách.

Montážní systémy

Sluchadla, inhalátory, inzulínová injekční pera – to jsou jen tři příklady zdravotnických produktů, jež se od běžných spotřebních výrobků liší především kvalitou a obvykle menšími výrobními sériemi. Při jejich výrobě se uplatní modulární montážní systémy, umožňující pružně měnit sortiment a objem výroby. Důvody jejich použití jsou zvýšení efektivity výroby, zlepšení kvality a zkrácení doby uvedení nových výrobků na trh. V počáteční fázi výroby lze např. výrobek montovat manuálně, jen s podporou systému strojového vidění pro dohled nad kvalitou, a po vyzkoušení výrobního procesu a potřebných úpravách lze manuální operace nahradit automatizovanou montáží.

Zaostřeno na nové obory

Na veletrh Automatica se již nyní přihlásilo 1 809 vystavovatelů, kteří uvádějí, že dodávají roboty, manipulátory, montážní systémy nebo systémy strojového vidění pro automatizaci farmaceutického a kosmetického průmyslu a výroby zdravotnické techniky. Pod společným mottem Zaostřeno na nové obory: potravinářství, medicína, farmacie a biotechnologie se budou 24. května dopoledne konat semináře Automatizace v laboratořích i ve výrobě ve farmaceutickém průmyslu, Biotechnologie: nová vlna inovací je šancí pro automatizaci a Prostorové vidění a inteligentní uchopovače v balicích strojích v potravinářském průmyslu. Odpolední program seminářů bude zaměřen na servisní a lékařské roboty.

Další informace

Informace o kompletním servisu pro návštěvníky včetně individuálního ubytování, zlevněných vstupenek v českých korunách a organizaci dotovaných zájezdů lze nalézt na www.expocs.cz.

(Bk)

Obr. 1. Robot s paralelní kinematikou (Fanuc M-1iA) při kontrole montáže zdravotnické techniky (foto: Fanuc Robotics)

Obr. 2. Modulární montážní a inspekční systém Teamed pro výrobu zdravotnické techniky (foto: Teamtechnik)