Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Veletrh Automatica 2020 byl zrušen

Veletrh Automatica, který se měl konat v Mnichově od 8. do 11. prosince 2020, byl zrušen.

Je to rozhodnutí, které není neočekávané. Současný vývoj počtu nakažených je velmi nepříznivý nejen v České republice, ale i v sousedním Německu a v celé Evropě. S tím jsou spojena zpřísňující se opatření ohledně cestování. Proto se pořadatel, společnost Messe München, v těsné spolupráci s koncepčním partnerem, sdružením VDMA Robotics + Automation, a dozorčím výborem veletrhu rozhodl akci zcela zrušit.

Když bylo v březnu přijato rozhodnutí veletrh plánovaný původně na léto přesunout na prosinec, počítal pořadatel s tím, že udělá vše pro to, aby byl veletrh pro vystavovatele i návštěvníky bezpečný. Při současném vývoji epidemie je ale nutné plány opět změnit. Rostoucí počet nakažených vyvolává omezení cestování v EU i ve světě. Německé i mezinárodní firmy navíc vydávají interní zákazy služebních cest. Není pravděpodobné, že by se situace v dohledné době zlepšila, spíše naopak. Veletrhu by se proto mohl zúčastnit jen zlomek původně plánovaného počtu návštěvníků. Z toho důvodu by ani vystavovatelé ve velké většině nepovažovali svou účast za efektivní a pravděpodobně by ji zrušili.

Falk Senger, ředitel Messe München, rozhodnutí komentoval: „Veletrh potřebuje účastníky. Ovšem vzhledem k omezením cestování by příliš mnoho našich vystavovatelů a návštěvníků letos do Mnichova nemohlo přijet. Proto jsme se nakonec rozhodli veletrh Automatica zrušit.“

Patrick Schwarzkopf, ředitel sekce Robotics + Automation sdružení VDMA, jeho slova potvrdil: „Původní rozhodnutí přesunout termín veletrhu Automatica bylo správné. Vnější podmínky se však v poslední době prudce zhoršily, takže bylo nutné situaci přehodnotit.“

Veletrh Automatica se koná v periodě dvou let. Pořadatelé se rozhodli tuto periodu dodržet, takže příští veletrh Automatica bude až v roce 2022, konkrétně 21. až 24. června.

Protože obnova průmyslu není bez veletrhů možná, pořadatel nyní připravuje nový formát akce, která by se mohla uskutečnit příští rok v létě, bude-li již situace o něco příznivější. Nepůjde o náhradu veletrhu virtuálním fórem, protože zástupci průmyslových firem musí mít možnost potkávat se osobně a virtuální fóra skutečný veletrh nenahradí; přesto bude mít akce větší podíl digitálního obsahu. Půjde o jakýsi „veletrh před veletrhem“ – podrobnosti budou následovat zakrátko.

Automatica také posiluje svou digitální nabídku a chce představit část doprovodného programu plánovaného na prosinec ve virtuální podobě. Příkladem může být Mezinárodní sympozium o robotice. Detaily budou k dispozici v příštích týdnech.

[Tisková zpráva Messe München, 28. 9. 2020.]

(Bk)