Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Veletrh Automatica 2018: platforma pro automatizovanou výrobu

Veletrh Automatica, který se bude konat v Mnichově ve dnech 19. až 22. června 2018, slibuje oproti předchozímu ročníku další nárůst. Není divu: přichází v době, kdy se průmyslu daří a investice do automatizace sílí. 

Kromě výstavní plochy a celkového počtu vystavovatelů bude letošní veletrh silnější než minulý, který se konal v roce 2016, také v dalších ukazatelích: např. v počtu vystavovatelů ze zahraničí, což svědčí o jeho rostoucí mezinárodní reputaci, a v počtu vystavovatelů, kteří přijedou na veletrh poprvé. Jmenujme jen několik z nich (v abecedním pořadí): Dürr Systems, Rollon, SIASUN Robot, Sie­mens, Sumitomo, TÜV SÜD, Volkswagen nebo WAGO Kontakttechnik.

Podle údajů Mezinárodní robotické federace IFR vzrostl celosvětový obchod s průmyslovými roboty v roce 2016 meziročně o 18 % vyjádřeno ve finančním objemu a o 16 % v počtu prodaných robotických jednotek. Patrick Schwarzkopf, výkonný ředitel divize Robotics + Automation sdružení VDMA, v tom vidí velký ekonomický a sociální potenciál: „Není náhodou, že se robotika a automatizace bouřlivě rozvíjejí. Jsou hybnou silou digitalizované a síťové výroby s vyšší produktivitou a konkurenceschopností. V moderním podniku zůstává ústředním prvkem člověk, ovšem úzce spolupracující se stroji. Pracoviště jsou efektivnější, ergonomičtější a pro obsluhu atraktivnější.“

Určující trendy jsou digitalizace výroby, přímá spolupráce člověka s roboty a servisní robotika. Veletrh Automatica chce přispět k rozvoji a propagaci konceptu práce 4.0, kde je zodpovědnost člověka větší než kdy předtím. Všechna uvedená témata budou na veletrhu představena zcela konkrétně a hmatatelně. 

Virtuální a reálná výroba

Svět virtuální a reálné výroby se díky simulacím strojů a systémů propojuje stále těsněji. To je jeden z důvodů, proč se veletrhu zúčastní také firma Siemens, jeden z největších dodavatelů řešení pro digitalizovanou výrobu. Firma Siemens se veletrhu Automatica zúčastní poprvé a pořadatelé očekávají, že půjde o významný milník v rozvoji veletrhu. Ralf-Michael Franke, výkonný ředitel divize Factory Automation společnosti Siemens, říká: „Na veletrhu Automatica chceme předvést zvláště to, jaké výhody mohou získat podniky všech velikostí z digitální transformace celého výrobního a dodavatelského řetězce: od návrhu a konstrukčních prací přes technickou přípravu výroby až po realizaci výrobních operací a všechny moderní způsoby servisu a údržby. Navíc představíme integraci robotů s výrobními stroji ve strojírenství založenou na specifických řešeních.“ 

IT goes automatica

Digitalizace je považována za klíčový faktor konkurenceschopnosti a udržitelného úspěchu. Projekt IT2Industry přináší na veletrh kromě jeho tradičních součástí, robotiky a automatizační techniky, také informační techniku a systémy, jako jsou cloud computing a zpracování velkých dat. O těchto důležitých otázkách se bude diskutovat též na konferenci IT2Industry Forum. Součástí veletrhu bude rovněž, již podruhé, konference OPC Day Europe, pořádaná sdružením OPC Foundation. 

Novinka: kongres o automobilové výrobě

Novinkou na veletrhu bude dvoudenní kongres (18. a 19. června) o automobilové výrobě. Pod mottem „na cestě k autonomní výrobě“ se zde budou řešit koncepční otázky vlivu digitalizace a umělé inteligence na výrobu automobilů. 

Diskusní fóra

Přímo na výstavní ploše se budou moci návštěvníci zúčastnit diskusí s experty. Cílem těchto diskusí je podnítit výměnu informací mezi uživateli a odborníky – od vizí po konkrétní implementaci a realizaci v praxi. 

Mezinárodní robotické sympozium

Další významnou akcí, která se bude konat současně s veletrhem Automatica, bude mezinárodní robotické sympozium o robotice ISR 2018. Uskuteční se ve dnech 20. a 21. června 2018. Více než 150 prezentací poskytne účastníkům široký rozhled po světě nejmodernější robotické techniky. 

Evropské projekty, servisní robotika, start-upy a Makeathon

V hale B4 bude soustředěna přehlídka inovací, umožňující pohlédnout na budoucnost robotiky a automatizace. Budou zde prezentovány dva evropské projekty: ROBOTT-NET a European Robotics Challenge (EUROC).

ROBOTT-NET je projekt, který má prostřednictvím konzultací, poradenství při přípravě podnikatelských plánů a při komunikaci s investory pomoci společnostem všech velikostí uvádět jejich myšlenky o využití robotiky do praxe a optimalizovat výrobu. Na projektu se podílejí instituce z Německa, Británie, Dánska a Španělska. EUROC je robotická soutěž, ale trochu jiného typu než běžné sledování čáry nebo průjezd bludištěm. Týmy se hlásí do jedné ze tří nejdůležitějších oblastí:

  • rekonfigurovatelné a interaktivní výrobní buňky,
  • výrobní logistika a manipulace s materiálem,
  • dohled a servis v průmyslových provozech,

a soutěží, který nápad porotu nejvíce zaujme nejen originalitou, ale i možnostmi použití v praxi. Členové konsorcia, které za celým projektem stojí, jsou firmy a instituce z Německa, Itálie, Francie, Británie a Švýcarska.

Také Makeathon je soutěž, tentokrát určená pro mladé týmy. Přímo na výstavišti tým obdrží zadání a členové se budou snažit společně do 24 hodin co nejlépe vyřešit předložený problém a řešení uvést do fyzické podoby za pomoci robotizace, automatizace a internetu věcí.

V hale B4 bude také místo vyhrazené pro začínající firmy – start-upy. Přehlídka v této hale tak má ambici být místem, kde se potkají mladé technické talenty, začínající podnikatelé, vizionáři a investoři hledající zajímavé projekty.

 Kam pro další informace

Informace o veletrhu návštěvníci získají na webových stránkách https://automatica-munich.com/, popř. u českého zastoupení veletrhu, firmy Expo-Consult+Service (www.expocs.cz), která zájemcům pomůže i s obstaráním vstupenek, ubytováním a dopravou. 

Petr Bartošík.

Foto: Messe München GmbH

Obr. 1. Veletrh Automatica se letos uskuteční v Mnichově od 19. do 22. června