Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Veletrh Automatica 2018: interakce mezi automatizací a informační technikou

Veletrh Automatica 2018, který se bude konat v Mnichově od 19. do 22. června, získá díky výstavní oblasti IT2Industry nový integrovaný obor. Ten se zaměří na interakci mezi automatizací a informační technikou, která je základním prvkem digitalizace a robotiky. Fórum IT2Industry seznámí s nejnovějšími trendy digitalizace v průmyslu, slibnými strategiemi a klíčovými postupy s využitím internetu.

V průmyslových firmách bude v budoucnu hrát hlavní roli průmyslový internet věcí (v rámci koncepce průmyslu 4.0). Velmi složité automatizované výrobní stroje a roboty budou vzájemně propojeny. Výsledkem tak budou flexibilní výrobní systémy, které budou nejen vyrábět automaticky, ale také se řídit a do značné míry obsluhovat samy. Poradenská firma PwC ve své nedávné studii odhadla, že německý průmysl bude v příštích pěti letech investovat průměrně 3,3 % svých ročních tržeb do řešení podle průmyslu 4.0. To odpovídá téměř 50 % plánovaných investic do nových zařízení. V celém německém průmyslu tak bude do projektů podle průmyslu 4.0 ročně investováno více než 40 miliard eur. Investice poplynou do tzv. platforem IoT, které propojují stroje s internetem, zabezpečují, analyzují, řídí a poskytují potřebná rozhraní pro přístup k výrobním zařízením a dalším systémům.

Veletrh Automatica představí nejnovější prostředky průmyslové automatizace: od flexibilních spolupracujících robotů až po inteligentní skladovací systémy. Návštěvníci se seznámí i s humanoidními roboty a také s tím, jak ovládání robotů usnadňuje grafické zobrazování, umělá inteligence a senzory umožňující interakci člověka a robotu.

Servisní roboty nové generace mohou být bezpečně a snadno naprogramovány a intui­tivně ovládány. Člověk je vždy v popředí. „Neumíme sice kouzlit, ale již jsme provedli výrazné změny k lepšímu,“ říká Francesco Ferro, generální ředitel PAL Robotics, průkopník humanoidních robotů v Barceloně. „Když jsme v roce 2004 postavili náš první dvounohý robot, potřebovali jsme nejméně pět techniků, aby ho využili. Dnes může zákazník sám robot zapnout a ovládat. V budoucnu musíme docílit toho, abychom s robotem mluvili, a on potom vykoná námi zadané úkoly.“ Roboty PAL Robotics se již používají pro zábavu a zdravotní péči.

Veškerý návštěvnický servis, zvýhodněné vstupenky, ubytování a možnost účastnit se organizované cesty na veletrh či cestu tzv. na klíč pro firmy zajišťuje Expo-Consult+Service, spol. s r. o., informace lze získat na adrese
www.expocs.cz.

(Expo-Consult+Service)

Obr. 1. Flexibilní výrobní systémy budou vystaveny na veletrhu Automatica v Mnichově