Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Veletrh Automatica 2006 potvrdil správnost inovační strategie firmy Weiss

Veletrh Automatica 2006 potvrdil správnost inovační strategie firmy Weiss

Firma Weiss dosáhla na veletrhu Automatica 2006 v Mnichově velkého úspěchu u návštěvníků a navázala překvapivě vysoký počet nových obchodních kontaktů. I „kmenoví“ zákazníci firmy byli překvapeni vysokým užitným a inovačním potenciálem palety představovaných výrobků této firmy.

Dynamický – kompaktní – flexibilní – výkonný

Nejnovější přírůstek úspěšné řady volně programovatelných otočných polohovacích stolů CR je typ CR 700C (obr. 1). Je menší a kompaktnější než srovnatelné typy polohovacích stolů s podobnými technickými parametry. Vyznačuje se plochým konstrukčním uspořádáním s velkým středovým otvorem a dobrou dynamikou pohonu. Přesnost dělení ±15" a opakovatelnost ±10" vyhovují pro velkou většinu úloh. Hlavní předností otočných polohovacích stolů CR 700C je výhodný poměr mezi cenou a výkonem.

Obr. 1.

Obr. 1. Volně programovatelný otočný polohovací stůl CR 700C

Divácky nejpřitažlivějším exponátem firmy Weiss na veletrhu Automatica 2006 byl otočný stůl CR 1300C manipulující s betonovými panely o hmotnosti několika tun. Maximální axiální dynamické zatížení tohoto stolu je totiž 150 kN, a ve speciální zesílené verzi dokonce neuvěřitelných 450 kN.

Také mechanické otočné stoly – „klasika“ firmy Weiss – se setkávaly zejména pro mnoho výrazných zlepšení s velkým zájmem návštěvníků.

LS280 - lineární montážní systém s mnoha výhodami

Vedle otočných polohovacích stolů návštěvníci oceňovali také lineární modulární montážní systém LS280 (obr. 2). Více než stovka prodaných zařízení LS280 v průběhu posledních tří let přesvědčuje o kvalitách tohoto montážního systému stále větší okruh zákazníků.

Obr. 2.

Obr. 2. Lineární modulární montážní systém LS280

Montážní systém LS280 se vyznačuje mnoha vynikajícími vlastnostmi:

  • velmi krátkou dobou výměny vozíků,
  • plynulým pohybem bez rázů,
  • velkou přesností,
  • operativností a provozní pohotovostí,
  • pružnou modulární konstrukcí,
  • spolehlivostí (systém je vhodný pro práci v třísměnném provozu a má minimální nároky na údržbu),
  • provozem bez vytváření elektrostatického náboje,
  • přesvědčujícími relacemi mezi výkonem, kvalitou a cenou.

Na trhu běžně dostupná zařízení dosahují rychlosti taktování dvacet taktů za minutu. LS280 je překonává rychlostí až 45 taktů za minutu. Od klasických otočných stolů převzal systém LS280 jejich rychlost, spolehlivost, přesnost a snadnou ovladatelnost. A svou flexibilitu převzal od dopravníkových systémů. Zkrátka recept na úspěch, který se plně osvědčil.

U otočných polohovacích stolů určuje délku cyklu doba nejdelší operace. LS280 umožňuje kombinovat v jednom zařízení operace různých délek. Například zalévání a zkoušení senzorů během montáže vyžaduje dobu 6,5 s. Všechny ostatní operace proběhnou za nej­déle 1,5 s. To není pro LS280 žádný problém. Kombinací délek zdvihů 140 a 560 mm je možné tento rozpor snadno překlenout: při zdvihu 560 mm se dopraví současně čtyři dílce a paralelně se zpracují. Celková doba cyklu linky stále zůstává okolo 2 s (tab. 1).

Tab. 1. Paralelní vykonávání operací u montážního systému LS280

Zdvih (mm)

Doba výměny dílců (s)

Doba vykonání operace (s)

Cyklus stanice (s)

Počet současně zpracovávaných dílů

Celková doba cyklu linky (s)

140

0,5

1,5

2,0

1

2,0

280

0,6

3,4

4,0

2

2,0

560

1,2

6,8

8,0

4

2,0

Nejkratší zdvih linky LS280 je 70 mm. Linka tím splňuje požadavek realizovat rychlé, krátké zdvihy, častý především při výrobě miniaturních dílců.

Mnohdy je účelné, zvláště v době náběhu výroby, aby některé operace byly vykonávány manuálně. K tomuto účelu je k dispozici vhodně přizpůsobený modul pro manuální operace. Kdykoliv později je ho možné vyměnit za modul pro automatizované operace.

Obr. 3.

Obr. 3. Montážní automat Pick-o-Mat

Z několika standardních komponent je možné v krátké době smontovat kompletní zařízení. Stejně krátké jsou i dodací termíny, protože jednotlivé strojní komponenty jsou kdykoliv k dispozici na skladě, pouze mechanická rozhraní – desky pro stanice, desky vozíků atd. – jsou vyráběny podle výkresů uživatele. Všechny moduly LS280 mají pohony s předem nastavenými parametry. Každé zařízení před expedicí projde kompletní kontrolou kvality i funkce. Z toho všeho vyplývá jednoznačná výhoda pro zákazníky – časová úspora i několika měsíců. To je skutečnost, která je k nezaplacení.

Úspěšná „stavebnice“ Pick-o-Mat

Řešit komplikované mon­tážní úlohy pomocí pneumatických manipulátorů vede ke složitému řízení. Výsledný systém je pomalý a náchylný k poruchám. Využití nového technického nápadu Pick-o-Mat (obr. 3) tyto problémy odstraňuje, o čemž svědčí jeho spolehlivost a vysoká výkonnost při cenově výhodném řešení.

Centrální pohon uvádí do pohybu až 24 ukládacích, lisovacích nebo zdvihových modulů. Pick-o-Mat dokáže pracovat rychlostí až 80 taktů za minutu (po­dle druhu a rozsahu pohybů), a to při minimálních požadavcích na řízení a extrémní spolehlivost.

Obr. 4.

Obr. 4. Montáž ventilových skupin pomocím montážního automatu Pick-o-Mat PM 1100

Takt pohybu otočného polohovacího stolu je závislý na počtu stanic a zatížení. Jeden úplný cyklus odpovídá úplné otáčce stolu. Ze snímače otáček centrálního pohonu se přímo odvozují řídicí signály, např. pro ovládání ventilů kleštin.

Na obr. 4 je příklad použití – montáž ventilových skupin.

Závěr

Stánek firmy Weiss na veletrhu Automatica 2006 jednoznačně prezentoval základní ideu veletrhu, která byla vyjádřena i sloganem firmy Weiss: „Rok 2006 – rok inovace u firmy Weiss“, a ukázal trend k rychlejším, pružnějším a opakovaně využitelným komplexům.

Výrobky firmy Weiss v České republice dodává společnost Stasto Automation, s. r. o.

Ing. Tomáš Jahn,
STASTO Automation s. r. o.

Stasto Automation, s. r. o.
K Náklí 512
257 41 Týnec nad sázavou
tel.: 317 701 700, 871
fax: 317 701 701
e-mail: stasto@stasto.cz
http://www.stasto.cz