Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Veletrh Achema 2015 skončil v příznivé atmosféře

Letošní veletrh Achema se konal ve Frankfurtu nad Mohanem od 15. do 19. června 2015. Pořadatelům se podařilo udržet počet vystavovatelů na zhruba stejné úrovni jako před třemi lety (Achema se koná každý třetí rok). Celkem zde vystavovalo 3 813 vystavovatelů z 56 zemí (2012: 3 733). Vzrostl zvláště počet zahraničních vystavovatelů, kterých byla letos dokonce převaha: 53,9 %. Vystavovatelé ovšem obsadili čistou výstavní plochu 133 436 m2, což je ve srovnání s rokem 2012 pokles (2012: 136 397 m2). Znamená to, že průměrná plocha stánku se zmenšila. Bylo to patrné i na výstavišti. Nejvíce zahraničních vystavovatelů přijelo z Číny a pro tyto vystavovatele jsou typické úsporné stánky jen s nejnutnějším vybavením a personálem.

 
Zmenšení výstavní plochy se ovšem netýkalo všech oborů zastoupených na veletrhu. Naopak, v některých oborech se celková výstavní plocha zvětšila. Zvláště výrazné to bylo v oboru farmaceutické výroby, balicích strojů a skladovací techniky – a co je dobrá zpráva pro naše čtenáře, také v oboru měřicí, regulační a řídicí techniky.
 
Veletrh navštívilo 166 444 návštěvníků (2012: 166 447). Podrobné členění návštěvníků podle oborů a zemí dosud není k dispozici. Potěšitelné ale bylo, že mezi nimi nechyběli studenti technických škol a univerzit, tedy zástupci inženýrského dorostu.
 
Z hlediska mezinárodní účasti tvořili největší podíl, jak už bylo uvedeno, vystavovatelé z Číny, následovaní Italy. Velký nárůst byl zaznamenán v počtu vystavovatelů z Turecka, Tchaj-wanu a Indie. Z České republiky se veletrhu zúčastnilo 28 vystavovatelů (2012: 24). Tradičně mezi nimi byli výrobci armatur a ventilů, ale i firmy z oboru měřicí a automatizační techniky. Pokud jsem s nimi měl možnost hovořit, chválili zejména vysokou odbornost návštěvníků. České firmy na veletrh jezdí představit své výrobky a služby nejen německým zákazníkům, ale odborné veřejnosti z celého světa. Co se týče českých návštěvníků, pořadatelům bude podrobné vyhodnocení trvat ještě několik týdnů, ale na výstavišti jsem potkal české techniky jak z distributorských, tak inženýrských firem. Ti oceňovali zejména možnost získat nejnovější informace na jednom místě a osobně se potkat se zástupci svých dodavatelů a partnerů.
 
Součástí veletrhu byla také soutěž pro absolventy technických vysokých škol se zaměřením na chemický průmysl a procesní výrobu, jejíž výsledky byly vyhlášeny v rámci doprovodného kongresu, soutěž pro týmy studentů středních škol, jejíž slavnostní vyhlášení bylo součástí oficiálního otevření veletrhu (obr. 2), a soutěž, která ocenila mladé, začínající (start-up) německé firmy se zajímavými nápady. Porota vybrala v kategorii „energie“ firmu Volterion s vanadiovými akumulátory typu redox-flow pro distribuované ukládání energie např. ze solárních článků, v kategorii „biotechnologie“ firmu 4gene, vyvíjející a dodávající vonné glykosidy vyráběné biotechnologickými postupy, a v kategorii „měřicí a analytická technika“ firmu Ionera s unikátní metodou pro hmotnostní spektroskopii s využitím nanopórových membrán, umožňující detekovat jednotlivé molekuly (obr. 3).
 
Speciální součástí veletrhu Achema byla přehlídka Biobased World o uplatnění obnovitelných surovin v chemickém průmyslu. Tématu je věnován samostatný článek (str. 48).
 
Příští rok se bude konat veletrh AchemAsia (Peking, Čína, 9. až 12. května 2016). V roce 2017 bude samostatný veletrh Biobased World (15. a 16. února v Kolíně nad Rýnem); odborníci na procesní výrobu se sejdou ve Frankfurtu nad Mohanem znovu až v roce 2018, a to od 11. do 15. června.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. Výstaviště ve Frankfurtu nad Mohanem hostilo veletrh Achema (foto: Helmut Stettin)
Obr. 2. Oceněné týmy středoškoláků (foto: Jose Poblete)
Obr. 3. Výhercem v kategorii „měřicí a analytická technika“ se stala firma Ionera (foto: Jose Poblete)