Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Vedení odolná proti korozi

číslo 8/2006

Vedení odolná proti korozi

Pečlivým výběrem materiálů a vysokou kvalitou výroby se podařilo společnosti HepcoMotion dosáhnout u lineárního vodicího systému SL2 (obr. 1) velké odolnosti proti korozi. Systém SL2 kromě toho nevyžaduje žádnou údržbu, takže jej lze použít v agresivních podmínkách stejně jako v čistých provozech. Je přitom zachována kompatibilita se staršími provedeními těchto vedení tzv. druhé generace, které tak lze systémem SL2 nahradit bez nutnosti velkých konstrukčních úprav. Lišty o profilech velikostí 76, 44, 25 a 12 mm byly doplněny lištami s profily 50 a 35 mm. Uživatel má proto větší možnost zvolit takové řešení, které co nejlépe splňuje podmínky konstrukčního zadání.

Obr. 1.

Obr. 1. Lineární vedení SL2 od společnosti HepcoMotion je odolné proti korozi a nevyžaduje údržbu

Všechny sekce jsou dostupné v délkách 4 m, čímž se ušetří doba nutná na jejich sestavování. Vodicí plochy jsou vytvrzené a jejich povrch je upraven chemickou pasivací. Minimální tření a náležitá pevnost jsou neodmyslitelnou charakteristikou řady SL2.

Uživatel si dále může vybrat z deseti typů vozíků, které jsou k dispozici ve třech velikostech pro každou vodicí lištu. Pro zmenšení hmotnosti jsou desky vozíků vyrobeny z vysoce kvalitní hliníkové slitiny a opatřeny náležitou povrchovou úpravou schválenou příslušnými normami pro použití v potravinářství nebo farmacii (např. normami FDA).

Charakteristickou vlastností řady SL2 je minimální tření, které umožňuje pracovat „na sucho„, bez mazání vodicí plochy. Jelikož SL2 konstrukčně vychází ze systémů druhé generace, může být vybaven těsnicími víky, která zabraňují zanášení vedení prachem a nečistotami a zároveň mohou zajišťovat nucené mazání vodicích ploch. Mazání může být požadováno i u aplikací vyžadujících minimální tření. Všechny kladky jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli a jejich ložiska jsou už od výrobce naplněna mazivem.

Systém SL2 může být dodán buď rozložený na jednotlivé součásti nebo předem smontovaný do konstrukčních jednotek, které již stačí jen jednoduše sestavit. Výrobek je vybaven plastovými zátkami pro uzavření drážek, aby se zabránilo možnému zachycování nečistot.

(HepcoMotion)