Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Vědeckotechnický park Mstětice

Dceřiná společnost AŽD Praha, firma Eurosignal, vybudovala v obci Zeleneč-Mstětice nedaleko Prahy vědeckotechnický park (VTP Mstětice), který nabídne zázemí vývojářům, vědcům a začínajícím podnikatelům v oblasti dopravní techniky a příbuzných oborů (obr. 1). Projekt za 160 milionů korun byl zčásti financován z fondů Evropské unie. Obor řídicí a zabezpečovací techniky pro dopravu, který má v naší zemi dlouholetou tradici, v současné době trpí nedostatkem kvalifikovaných odborníků. Výzkum a vývoj v tomto odvětví vyžaduje specializované a finančně náročné technické vybavení. Nově otevřený VTP bude využíván i jako centrum pro přenos poznatků v tomto oboru. Část areálu je vyhrazena pro tzv. podnikatelský inkubátor – ten má pomoci v podnikatelských začátcích především studentům a absolventům v oboru dopravní techniky a mnoha malým firmám, které vyvíjejí vlastní techniku a s nimiž firma AŽD spolupracuje.
 
Pro vzdělávací aktivity jsou v areálu tři konferenční a přednáškové sály pro semináře a školení. O naplňování školicí a vzdělávací funkce VTP Mstětice se postará Fakulta dopravní ČVUT. K dispozici budou také informační a poradenské služby pro oblast výzkumu a vývoje, ale také pro ochranu duševního vlastnictví a komercializaci výsledků výzkumu.
 
Na založení vědeckotechnického parku přispěje Evropská unie a státní rozpočet částkou 102 milionů korun. Tyto prostředky jsou hrazeny z programu Prosperita, který vedle technických parků podporuje i podnikatelské inkubátory, centra pro transfer technologií nebo sítě investorů zvaných business angels, kteří využívají vlastní kapitál k financování perspektivních malých a středních podniků s výrazným růstovým potenciálem. Rozdělování prostředků má na starost agentura CzechInvest. Z prostředků programu Prosperita vzniká v České republice rozsáhlá síť zařízení poskytujících špičkové zázemí moderním inovativním společnostem, které sázejí především na vlastní výzkum a vývoj.
 
Noví zájemci o podporu z programu Prosperita už mohou agentuře CzechInvest posílat své předběžné registrační žádosti, elektronický příjem žádostí bude zahájen 1. srpna 2008 a skončí až v červenci 2009. Celkem mohou žadatelé na jeden projekt získat až 300 milionů korun.
(ed)
 
Obr. 1. Nově vybudovaný vědeckotechnický park Mstětice