Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Věda a technika v praxi

Projekt Věda má budoucnost uvedlo v život občanské sdružení AISIS, přičemž cílem bylo zvýšit zájem mládeže (především žáků základních škol a studentů středních škol) o přírodní vědy, matematiku a technické obory. O projektu průběžně informuje časopis Automa (ve vydáních č. 6/2012 na str. 7 a č. 4/2013 na str. 35). Tento článek přináší informace o dalších aktivitách.

Studenti Gymnasia Jižní Město měli možnost navštívit Robotické školicí centrum společnosti ABB ve Vestci (obr. 1a). Školitelé a vývojoví pracovníci připravili studentům opravdu bohatý program. Nejprve jim představili roboty, jejich funkce a možnosti. Pak si studenti sami vyzkoušeli roboty ovládat. Nejprve prostřednictvím joysticku přeskládali ocelové kostky ramenem robotu s magnetickým nástavcem. Dále mohli robot naprogramovat tak, aby ocelové kostky přeskládal automaticky sám. Podobně si vyzkoušeli další robotické úlohy: kreslení nebo natočení limonády. Práce s roboty studenty velmi bavila. Ti nejúspěšnější v programování si vysloužili certifikát opravňující k ovládání této techniky na operátorské úrovni.

Silným zážitkem pro studenty bylo na vlastní oči vidět, jak automaticky pracuje svařovací robot. Dozvěděli se technické a ekonomické informace, např. o velikosti vstupní investice a její návratnosti, o životnosti stroje, výhodách automatizované výroby či o postupech při diagnostice a údržbě zařízení. Měli možnost diskutovat s přítomnými odborníky. Exkurze se u studentů setkala s velkým úspěchem a ukázala jim, že technika „hýbe světem“ a stává se v současnosti samozřejmostí.

Žáci ZŠ Bělský Les v Ostra­vě se ve výrobním závodě ABB v Ostravě (obr. 1b) seznámili s robotickými pracovními postupy. Měli příležitost zeptat se manažera provozu na možnosti studia a budoucí práci. Poté se žáků ujali personalisté ABB a řešili s nimi kariérní otázky. Ukázali, jak sestavit životopis a jak probíhá přijímací pohovor.

V červnu 2013 bude projekt Věda má budoucnost vyhodnocen ve všech třech zapojených školách. Studenti posoudí všechny bloky projektu a budou mít příležitost sdělit své nápady a připomínky. Je potěšující, že se daří ve spolupráci s partnerskými firmami a školami poslání projektu úspěšně naplňovat. Svědčí o tom první velmi pozitivní reakce ze strany škol, studentů i samotných firem.

Petr Kukačka

Obr. 1. Exkurze mládeže v robotických závodech firmy ABB: a) v Robotickém školicím centru ve Vestci, b) ve výrobní jednotce Motory a robotika v Ostravě