Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Vážní, informační a datový systém pro užitková vozidla

číslo 11/2002

Vážní, informační a datový systém pro užitková vozidla

Společnost Tamtron-Pivotex Group vyvinula a uvedla na trh mnohostranný, pro uživatele snadno přístupný ucelený vážní, informační a datový systém pro aplikace v dopravních a stavebních vozidlech a strojích – YES Info-centrum (obr. 1).

Obr. 1.

Systém YES Info-centrum je vhodný pro aplikace, kde je nutné vážit přímo na stavebních a manipulačních strojích a nákladních vozidlech. Hardware obsahuje počítač a přídavné moduly konstruované pro náročná prostředí. Uživatelsky přívětivý software umožňuje systém optimálně využít pro široké spektrum vážních aplikací. Systém je vhodný pro kolové nakladače, teleskopické nakladače, stroje pracující na skládkách, traktory, nákladní automobily, pohotovostní vozy, komfortní osobní vozy a lodě. Použití YES Info-centra je téměř neomezené. Jednotlivé moduly mohou být vybrány a doplněny i několik let po původní dodávce.

Systém YES Info-centrum je chráněn heslem. Zadáním kódu PIN je aktivován stroj a vybrán jazyk pro komunikaci s obsluhou. Pomocí uživatelského rozhraní lze individuálně, pro každého uživatele zvlášť, nastavit oprávnění manipulovat s jednotlivými částmi zařízení.

Hlavní menu zobrazuje všechny instalované a použité moduly systému. Jednotlivé moduly mají své vlastní ikony a hlavní klávesu pro každou funkci. Přidané moduly mohou být nastaveny a aktivovány bezdrátově přes GSM. Zařízení má automatické nastavení jasu displeje a osvětlení klávesnice.

Typy přídavných modulů jsou:

  • vážení,
  • poplašný systém,
  • přenos dat,
  • telefon GSM nebo GPRS,
  • kamera,
  • rádio,
  • televize,
  • GPS a mapa,
  • přídavná připojení: RS-232 C/485, CAN, Ethernet, Bluetooth, čtečka čárového kódu, klávesnice a myš.

Popis jednotlivých modulů

Vážení
V poslední době je velmi častý požadavek vážit přímo na mobilních a transportních prostředcích. Společnost Tamtron má dlouholeté zkušenosti s použitím digitálních technologií ve vážní technice instalované přímo v mobilních strojích. První skupinu nabídky vah tvoří modely YES 100 – 300 R určené pro dynamické vážení. Dynamické vážení (vážení za pohybu) je implementováno převážně na kolových nakladačích a podobných strojích. Vážit lze bez nutnosti uvést stroj do přesně definované polohy. Například při aplikaci systému na kolovém nakladači je náklad vážen automaticky při zdvihu lžíce a za pohybu celého stroje.

Druhou skupinou nabídky jsou modely YES 10 – 30 R pro statické vážení, např. na teleskopických nakladačích a na plošinových, kolejových a silničních mostových vahách.

Všechny modely jsou plně digitální a úředně ověřitelné pro obchodní styk v České republice a mnoha dalších zemích.

Přenos dat a zprávy
Textové zprávy a data se přenášejí prostřednictvím GSM nebo GPRS. Charakteristickým použitím modulu e-mailu pro přenos dat je přijímání objednávek, zasílání vážních lístků a různých dokumentů. Zvláštní pozornost byla věnována ochraně dat a spolehlivosti. K výměně dat mezi systémem YES Info-centrum a kanceláří nebo mezi jednotlivými systémy se používají samoopravné kódy a procedury. Zasílání a příjem zpráv jsou jednoduché a pohodlné i díky snadno čitelnému displeji.

Telefon GSM nebo GPRS
Vestavěný telefon GSM nebo GPRS tvoří samostatnou jednotku systému. Telefon je ovládán z vlastní klávesnice. Jednotku telefonu využívá několik modulů, např. poplašný systém a modul pro přenos informací a obrázků. Telefon může být vybaven přijímačem a sluchátkem, které potlačuje hluk na pozadí, nebo sadou hands-free.

Poplašný systém
Modul pro poplašný systém umožňuje efektivně a spolehlivě zabezpečit objekt (stroj). Alarm je spuštěn radarem nebo GPS. Při alarmu se rozezvučí siréna a je aktivováno automatické telefonické volání nebo zaslání textové zprávy o narušení na určená čísla.

Kamera
Systém YES Info-centrum může být vybaven jednou až třemi kamerami, které mohou být připojeny i bezdrátově. Záběry získané z kamery jsou viditelné na displeji jednotky a mohou být mobilním telefonem digitálně přeneseny do jiného systému nebo do PC umístěného v kanceláři.

Televize
Na displeji s vysokým rozlišením lze sledovat televizní programy. Systém přijímače a antény je vyvinut tak, že při použití televizní jednotky není zapotřebí přesměrování. Obraz je ostrý i při nepříznivých příjmových podmínkách.

GPS a mapa
Hlavní funkcí tohoto modulu je spolehlivé a přesné určení pozice daného stroje. Lze tak monitorovat pohyb zboží, hlídat, zda stroj neopustil prostor továrny apod. Je-li k systému přidána mapa, lze se snadno a rychle orientovat v neznámých oblastech.

Další vybavení
K YES Info-centru lze připojit množství dalšího vybavení. Standardní přídavná zařízení jsou vnější tiskárna, myš a čtečka přístupového kódu. Připojení RS-232 C/485, CAN, Ethernet, Bluetooth a WLAN umožňují přenos dat z YES Info-centra.

Instalace a užití YES Info-systému jsou snadné. Spolehlivá činnost hardwaru a softwaru je zajišťována již ve výrobě, která se řídí podle ISO 9000. Firma Tamtron má třicet let zkušeností ve výrobě měřicích a informačních zařízení pro extrémní podmínky a vyváží své výrobky do více než čtyřiceti zemí.

Skupina Tamtron-Pivotex Group, která se specializuje na výrobu širokého spektra vážních a informačních systémů, je složena z finských společností Tamtron Oy a Pivotex Oy. Firma Tamtron Oy byla založena roku 1972 a Pivotex Oy v roce 1954. Pivotex Oy má dceřiné společnosti v Praze a ve Varšavě. Další informace o výrobcích společností Pivotex a Tamtron jsou k dispozici na tel. 227 027 340, www.pivotex.cz, popř. je možné si o ně napsat na pivotex@cmail.cztamtron@cmail.cz

Inzerce zpět