Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Vážení, kamerové systémy a řízení jakosti

číslo 11/2002

Vážení, kamerové systémy a řízení jakosti

Jedním ze základních předpokladů funkce systému jakosti v procesu výroby, např. podle doporučení ČSN EN ISO 9000, je identifikace. Identifikace zaručuje, že v případě potřeby bude možné výrobku přiřadit záznamy o jeho postupu výrobním procesem včetně výsledků průběžných kontrol a měření. Je to důležité při analýze příčin neshody výrobku s předepsaným standardem a pro rozhodnutí o nápravných či preventivních opatřeních.

Obr. 1.

Objektivní kontrola a dokumentace řádného provádění předepsaných výrobních postupů patří k procedurám, ve kterých se velkou měrou uplatňuje lidský faktor. Ve snaze vyhnout se důsledkům lidského selhání zavádějí podniky různé způsoby automatické dokumentace. Nejběžnější je automatický záznam a archivace výsledků kontrolních měření. Samotný měřicí přístroj však zaznamenává pouze naměřené hodnoty, které málo vypovídají o okolnostech měření a vlivu lidského faktoru. Vezměme si např. proces kontrolního odvažování výrobků. Automatická váha vytiskne identifikační štítek, který obsluha přilepí na obal. Váha sice uloží informaci o váze spolu s identifikací výrobku do databáze, a při reklamaci lze tyto záznamy nalézt, avšak zmíněné údaje nevypovídají nic o tom, že váha v okamžiku vážení nebyla řádně vyčištěna nebo došlo k pochybení obsluhy, ať záměrnému, nebo neúmyslnému.

Objektivní vizuální kontrola je v takovém případě asi jediným řešením. Záznam nehybného obrazu má však vlastnosti statického záznamu výsledku měření. Ideálním způsobem je záznam videosekvence monitorující kritickou část operace. Dosavadní analogové systémy záznamu obrazu (videorekordéry) k tomuto účelu v podstatě nelze použít. Nelze nahrávat hodiny, dny a měsíce záznamu a potom hledat několik sekund záznamu inkriminované akce ve skladu videokazet.

Moderní digitální kamerové systémy však selektivní vizuální kontrolu umožňují realizovat v praxi.

Zůstaňme u příkladu váhy. V okamžiku odvážení může signál z váhy spustit záznam kamer, které sejmou situaci na váze, detail vydaného vážního štítku i údaj na displeji. Jde o několikasekundovou videosekvenci, která na disku zabere jen málo místa. Na konci směny je možné denní záznam např. vypálit na CD a skladovat neomezeně dlouhou dobu.

Digitální videosystémy však mají i další možnosti. Někdy může být výhodné použít tzv. předzáznam (prerecording). V praxi to znamená, že lze do záznamu zahrnout i dobu před akcí zvážení výrobku. Potom je možné kdykoliv zjistit, zda byla váha před vážením čistá, zda byla správně nastavena, nezůstal-li neodebrán štítek a proběhl-li proces vážení tak, jak měl.

Další možností je použití pohybového detektoru. Jde o funkci, která je obvyklá v záznamových systémech zabezpečovacích zařízení. V zorném poli kamery lze vyznačit oblast, ve které je detekována změna obrazu (pohyb). V tomto okamžiku může být spuštěn záznam. Samozřejmě, opět lze využít funkce předzáznamu. Pro náš případ to např. může znamenat, že bude zaznamenána každá manipulace s nastavovacími prvky váhy.

Obr. 2.

Lidská vynalézavost je v případě hledání způsobu, jak se vyhnout kontrole, neomezená. Systém je třeba chránit proti odpojení kamer nebo zakrytí zorného pole. Tuto ochranu již mají moderní digitální videoservery zabudovánu. Ztráta videosignálu při odpojení kamery může způsobit poplach. Proti zakrytí objektivu se lze chránit vhodným nastavením pohybového detektoru.

On-line video i záznamy jsou přístupné na intranetové síti podniku. Odpovědný pracovník tedy může na počítači u sebe v kanceláři vidět jak okamžitý obraz všech kamer, tak jakýkoliv záznam. Stačí k tomu běžný webový prohlížeč, např. Internet Explorer.Videoserver Advantech FMS-3154R splňuje všechny požadavky uvedené aplikace. Umožňuje připojit až čtyři kamery a má potřebné programovatelné vstupy a výstupy. Jeho výhodou je, že jde o odolné kompaktní zařízení (obr. 2), jež je možné instalovat v průmyslovém prostředí.

Experimentálně bylo zjištěno, že již pouhá instalace kamerového systému, který umožňuje dokumentovat příčiny chyb, vede ke zvýšení pozornosti obsluhy a snížení procenta neshodných operací a výrobků.

Informujte se v libovolné kanceláři společnosti FCC Průmyslové systémy o podrobných technických parametrech, možnosti bezplatného vypracování studie aplikace kamerového systému i bezplatného zapůjčení systému pro ověření jeho funkčnosti v konkrétních podmínkách.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252

Inzerce zpět