Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

VarioFlow-S – řetězový dopravníkový systém pro potravinářské, farmaceutické a balicí provozy

Mezi požadavky na výrobní linky nejen v potravinářském průmyslu patří nepřetržitý provoz za vysoké spolehlivosti, ale také co nejkratší výrobní cyklus, který je důležitý pro dosažení maximálního výstupního množství a pro rychlé zpracováním produktů s omezenou trvanlivostí. Ke splnění těchto požadavků může efektivně přispět dopravníkový systém VarioFlow-S od firmy Bosch Rexroth se segmentovým plastovým řetězem, který vyhovuje různorodým úlohám vnitropodnikové přepravy polotovarů či konečných produktů (obr. 1). Téměř uzavřená plocha transportního řetězu umožňuje dopravovat i velmi malé produkty. Pro transport v potravinářských a farmaceutických provozech, kde platí přísné hygienické předpisy, byl vyvinut dopravník VarioFlow-S STS z ušlechtilé korozivzdorné oceli. Řetěz dopravníku splňuje požadavky pro styk s potravinami podle norem FDA, UL, BgVV, FMVSS. Pro hospodárný transport v suchém prostředí obalového průmyslu je k dispozici ekonomičtější verze dopravníku z eloxovaného hliníku.
 

Mnohostranné použití

VarioFlow-S (obr. 2) je ideálním řešením pro transport produktu na velké vzdálenosti s využitím dopravníků, ať se již při něm přepravovaný produkt akumuluje či nikoliv. Velký výběr standardizovaných obloukových komponent poskytuje volný prostor pro plánování a realizaci vertikálních i horizontálních transportních úloh (obr. 3).
Transportní řetězy lze vybrat podle požadavků dané úlohy v provedení hladkém, s třecími destičkami, s unášeči nebo svěrnými lamelami. Řetězy jsou k dispozici v šířkách 80, 100, 160, 240 a 320 mm pro široké spektrum přepravovaných produktů různých rozměrů. VarioFlow-S je optimálně kompatibilní s hliníkovým stavebnicovým systémem Rexroth, což dále zvyšuje flexibilitu jeho využití.
Pro rozmanité manipulační úlohy, např. pokládku produktu na dopravníkový pás, jeho zvednutí, natočení, polohování či odebrání z dopravníku a vložení do kartonové krabice nebo paletování již zabalených produktů, lze použít kartézské souřadnicové manipulátory camoLine od společnosti Bosch Rexroth.
 

Hospodárnost systému

Patentované obloukové moduly s minimálním třením a transportní řetězy s únosností v tahu až 1 250 N umožňují konstruovat dopravníky v délce až 40 m poháněné jedním motorem. Menší počet pohonů spotřebovává méně energie a u rozsáhlejšího zařízení s řízením PLC navíc neklade tak velké požadavky na počet vstupů a výstupů řízení. Hospodárnost dopravníkového systému dále zvyšují oboustranně symetrická kluzná vedení řetězu, která mohou být při opotřebení otočena a znovu použita. Díky tomu jsou náklady na údržbu nižší.
 

Snadná přizpůsobitelnost

VarioFlow-S se vyznačuje mimořádnou přizpůsobivostí. Může být instalován ve stísněných prostorách, kde mnohé jiné transportní systémy selhávají. Lze jej snadno napojit na již existující dopravní pásy a výrobní stroje, a přizpůsobit ho tak zavedené technologii výroby (obr. 4). Dopravník VarioFlow-S lze navrhnout na míru podle specifických požadavků daného výrobního provozu a rychle jej adaptovat, jakmile se změní jeho potřeby.
Pro různé produkty se hodí různé typy řetězů, proto může být systém VarioFLow-S vybaven buď plochým dopravníkovým řetězem, řetězem s unašeči nebo adhezním řetězem. Pohony systému VarioFlow-S mohou být vybaveny motorem s převodovkou nebo mohou mít standardní rozhraní pro připojení běžných motorů.
 

Údržba a čištění

Systém VarioFlow-S se vyznačuje minimálními požadavky na údržbu a snadným čištěním. Drobné nečistoty mohou pronikat přímo mezi jednotlivými segmenty řetězu. Nosné boční profily dopravníku jsou konstruovány jako otevřené, aby jimi mohly propadat drobné nečistoty a aby se usnadnilo čištění dopravníku. Transportní řetěz je odolný proti čisticím prostředkům běžně používaným v potravinářství.
 

Bezpečnost investice

Modulární řešení umožňuje snadno vykonávat dodatečné změny v uspořádání dopravníkového systému. Tím se zvyšuje bezpečnost dlouhodobé investice. Dosavadní systém může být velmi snadno rozšířen (modifikován) při zachování převážné většiny původních komponent. Většinou postačuje výměna jen některých dílů, např. řetězu.
 

Snadné plánování, rychlé uvedení do provozu

Pro plánování VarioFlow-S jsou k dispozici detailní 3D modely jednotlivých modulů kompatibilní se všemi běžnými programy CAD, jako např. Catia, ProEngineer, IGES, Step, Solidworks, AutoCAD a mnoho dalších. Rovněž výpočet zatížení řetězu a dimenzování pohonu dopravníku usnadňuje speciální software. Systém lze takřka obratem ruky smontovat, neboť všechny stavební celky jsou již smontovány předem a navzájem modulárně sladěny.
 
Ing. Petr Žalud,
Bosch Rexroth, spol. s r. o.
 
Obr. 1. Vyžití dopravníku VarioFlow-S ve farmaceutickém průmyslu
Obr. 2. Mimoúrovňové křížení a těsné paralelní vedení dopravníkových drah
Obr. 3. Propracované využití horizontálních a vertikálních prvků – vytvoření průjezdu např. pro vysokozdvižný vozík
Obr. 4. Transport jahod k balicí lince – napojení se na existující dopravníky