Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Variabilní lineární pohony Lexium

Schneider Electric je významný a stabilní dodavatel produktů a zařízení v oboru elektrotechniky. V jeho širokém sortimentu hrají významnou roli elektrické regulované pohony – stále častěji lineární. Divize Schneider Electric Motion Deutschland GmbH se vývoji a výrobě lineárních pohonů Lexium věnuje již více než 25 let, téměř stejně dlouho je dodává i na český trh. Typické uplatnění tyto pohony nacházejí na strojích ve všech oblastech průmyslové výroby.

Od lineárních os ke 3D robotům

Schneider Electric nabízí velké množství lineárních pohonů Lexium. K těm nejjednodušším patří lineární osy s označením PAS (obr. 1), které vyvíjejí pohyb po přímce. K transformaci z rotačního na lineární pohyb je určen ozubený pastorek s ozubeným řemenem nebo kuličkový šroub (při požadavku na vyšší přesnost). Na řemenu nebo na šroubu je namontován vozík, na který se upevňuje vlastní břemeno. Vozík je veden v drážkách osy (tvořené speciálně navrženým hliníkovým profilem) pomocí kladky (rolny) nebo ložiska. Používají se tam, kde je požadována velká rychlost pohybu břemena.

Pro pohyb po vertikální přímce (1D) vyžadující vyšší přesnost a opakovatelnost najetí do polohy nabízí Schneider Electric výložníkové osy řady CAS (obr. 2). V tomto případě je břemeno umístěno přímo na konci výsuvného obdélníkového profilu nebo je vedeno na dvou paralelních ocelových tyčích s kruhovým profilem.

Lineární stoly TAS se používají všude tam, kde je potřeba pevného vedení v jednom rozměru (1D) spojena s většími požadavky na vyvíjenou sílu. Jejich hliníkový profil vykazuje vynikající mechanické vlastnosti, především značnou odolnost proti torzi a ohybu.

Lineární osy MAXH jsou tvořeny dvěma paralelně upevněnými osami PAS s ozubeným řemenem. Každá osa má svůj vozík. Břemeno větších rozměrů je upevněno na oba vozíky, které se díky tomu pohybují synchronně.

Pro přesun velmi rozměrných předmětů v 1D jsou používány lineární osy MAXS. Synchronní pohyb vozíků na obou paralelně umístěných lineárních osách zajišťuje propojovací hřídel se dvěma ozubenými pastorky v každé ose.

Přesun předmětu v rovině (2D) o osách X a Z zvládne lineární polohovací systém MAXP. Typicky tyto polohovací systémy kombinují dlouhé přesuny v ose X (horizontálně pomocí osy MAXS) a středně dlouhé přesuny v ose Z (vertikálně pomocí osy CAS).

Horizontální pohyb na větší vzdálenosti v rovině (2D), tedy v osách X a Y, lze uskutečnit s použitím systému MAXR2. Tento systém je tvořen buďto kombinací os MAXS a MAXH, nebo kombinací os MAXS a PAS.

O rozšíření o další rozměr, tedy X, Y a Z, se postará karteziánský robot MAXR3, umožňující pohyb zátěže ve třírozměrném prostoru (3D). Tento robot je sestaven z os MAXS, MAXH a CAS.

Typické použití

Uvedené lineární osy a roboty Lexium se používají především v průmyslu. Jako pracovní stroje nacházejí uplatnění jak při výrobě spotřební a průmyslové elektroniky, elektronických médií, polovodičů, papíru, potravin a nápojů, cigaret, lékařských a vědeckých přístrojů, tak i v automobilovém či dřevozpracujícím průmyslu nebo metalurgii.

Typicky vykonávají pracovní operace vyžadující dynamický a přesný pohyb v prostoru, jako je manipulace s materiálem, přesun předmětů (pick and place), funkce letmých nůžek a rotačních nožů nebo zakladačů, vyřezávání 2D a 3D profilů, nanášení lepidel a barev nebo operace etiketovacího stroje.

Proč použít lineární pohony Lexium?

Lineární osy a roboty Lexium mají dlouholetou tradici. Jejich vysoká kvalita je založena na hlubokých a detailních znalostech pracovníků ve vývoji, konstrukci, výrobě, technické podpoře, prodeji a servisu. Zároveň jsou neustále přizpůsobovány aktuálním požadavkům trhu, nebo jim dokonce mohou vycházet vstříc.

Ceněnou předností lineárních os a robotů Lexium je jejich modularita – složitější systém je sestaven z jednodušších samostatně fungujících sestav. Tak lze např. již používaný 3D robot upravit výměnou jedné nebo několika podsestav.

Samotná mechanická osa, resp. robot, nemůže fungovat bez pohonů, snímačů, řídicích systémů, vizualizace a ostatních elektronických a elektrotechnických prvků. Nespornou předností lineárních pohonů společnosti Schneider Electric je skutečnost, že jsou sestaveny výhradně z komponent a přístrojů vlastní produkce.

Ing. David Wurst, Schneider Electric

Obr. 1. Lineární osa Lexium PAS

Obr. 2. Výložníková osa Lexium CAS

Obr. 3 Lineární stůl Lexium TAS

Obr. 4. Karteziánský robot Lexium MAXR3