Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Valné shromáždění NAMUR 2014

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2014 se v Bad Neunahru v Německu konalo další, již 77. valné shromáždění sdružení německých uživatelů a dodavatelů měřicí, řídicí a automatizační techniky pro procesní průmysl NAMUR. Sponzorem tentokrát byla firma WAGO a hlavním tématem distribuovaná inteligence a modulární zařízení v procesní výrobě. Společnost WAGO zde představila nový koncept automatizace DIMA (Dezentrale Intelligenz für Modulare Anlagen), jehož podstatou je to, že jednotlivé moduly technologických zařízení mají svůj softwarový popis v otevřeném formátu, pomocí nějž mohou být začleněny do řídicího systému celé linky či provozu. O tom jsme však již v časopise Automa psali – zájemce odkazuji na článek Decentralizovaná inteligence a modularizace – nové směry v automatizaci procesní výroby, který vyšel v roč. 2014, č. 10, na str. 7.

 
Na zasedání NAMUR o modulárních technologických zařízeních a decentralizované inteligenci nepřednášeli jen zástupci firmy Wago Sven Hohorst, Ulrich Hempen a Dr. Thomas Albers. Zajímavou plenární přednášku na toto téma měl také Andreas Schadt z firmy Spira-Tec. Hovořil o tom, proč se vlastně v procesním průmyslu používají modulární zařízení složená z balených kontejnerových jednotek, tzv. skidů. Ty byly původně navrženy pro snazší dopravu a pro možnost značnou část zařízení předem smontovat a připravit ke spuštění už ve výrobním závodě a tím ušetřit čas při montáži přímo na místě. Ukazuje se však, že jejich využití má i další přednosti, zvláště v situaci, kdy jsou často měněny receptury a sortiment výroby a sílí tlak na zkracování doby potřebné k uvedení nového výrobku na trh. Celá výrobní linka složená z modulárních jednotek potom může být navržena s monolitickým řídicím systémem, kdy v jednotlivých modulech není žádná řídicí technika, jen snímače a akční členy připojené na centrální řídicí systém, nebo s takovou strukturou, kdy jednotlivé moduly přebírají část řídicích funkcí, ale jsou koordinovány prostřednictvím centrálního systému PCS, ale také se strukturou, kdy je veškeré řízení svěřeno jednotlivým modulům a nad nimi bdí pouze systém pro řízení výrobních dávek.
 
Co ještě bylo na zasedání NAMUR k vidění a slyšení? Účastníci, jichž bylo 570, na začátku vyslechli informaci Dr. Wilhelma Ottena, předsedy NAMUR, o činnosti sdružení v uplynulém roce, kromě jiného o pokračujících jednáních o kooperaci s podobnými evropskými sdruženími a o aktivitách sdružení NAMUR v Číně.
 
V následujících plenárních přednáškách odborníci hovořili a diskutovali o aktuálních tématech automatizace procesní výroby. Referovali o nich představitelé jednotlivých pracovních skupin NAMUR.
 
Zajímavá byla např. přednáška Dr. Michaela Krausse (BASF) o vztahu informatiky a průmyslové automatizace. Informatika se podle něj vyvíjí svou vlastní cestou, kterou průmyslová automatizace těžko ovlivní, ale může ji účelně využívat. Jako příklady Dr. Krauss uvedl využití HTML5, virtualizace nebo OPC UA. Naopak jako řešení, které dosud není příliš efektivní, zmínil provozování řídicího systému procesní výroby v cloudu. Je to koncept, který je teoreticky možný, ale v praxi by byl spojen s tolika obtížemi a riziky, že prozatím není důvod jej realizovat. Není tedy rozumné z oboru informační techniky bezhlavě přebírat vše nové, ale vždy je nutné se ptát, co novinka z oblasti IT průmyslové automatizaci přinese.
 
Přednáška Dr. Thomase Tauchnitze (Sanofi-Aventis) byla věnována standardizaci výměny dat mezi systémy CAE a PCS. O doporučení NAMUR NE 150 je více v krátké zprávě na str. 27, Dr. Tauchnitz během své přednášky představil sedm konkrétních příkladů využití tohoto doporučení v praxi.
 
Odpoledne následovalo 29 workshopů v několika sekcích podle pracovních skupin NAMUR: tématy byly funkční bezpečnost, zabezpečení dat a informací, inteligentní snímače, modularizace, energetická efektivita atd.
 
Druhý den začal již tradičně udělováním cen NAMUR za vynikající diplomové a doktorské práce. Následovala velmi poutavá přednáška Dr. Joachima Birka a Christiana Klettnera (oba BASF) o trendech v oblasti dálkového ovládání technologických zařízení a možnostech využití mobilní techniky, tabletů a chytrých telefonů, v procesní výrobě. V současné době již není problém prostřednictvím mobilních zařízení sledovat hodnoty různých provozních snímačů, hlídat, zda nejsou překročeny alarmové meze, zda neuniká médium z potrubí nebo nevzniká kavitace v čerpadle, ale také sledovat on-line obraz z kamery nebo termokamery. Přednášející uvedli i konkrétní příklady, kde již jsou mobilní zařízení využívána ke zvýšení bezpečnosti, efektivity a k úspoře pracovních sil.
 
Prof. Ludger Brüll (Bayer) hovořil o rostoucí důležitosti výrobní logistiky a představil novou pracovní skupinu, která se tímto tématem bude v rámci NAMUR zabývat.
 
V poslední přednášce druhého dne Dr. Thomas Steckenreiter (Bayer) hovořil o inteligentních snímačích a trendech v oboru snímačů a provozních měření. Jako tradičně tím předznamenal téma příštího shromáždění NAMUR, jehož hlavním sponzorem bude firma Krohne.

Petr Bartošík