Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Valné shromáždění Fieldbus Foundation 2012

Výroční setkání Fieldbus Foundation 2012 General Assembly organizace Fieldbus Foundation se uskuteční v brazilském Săo Paulo ve dnech 6. až 8. března 2012 pod heslem „In a World of Choices, FOUNDATION™ Brings it all Together“ (volně: „Ve světě volného výběru vše spojí Foundation“). Očekávána je hojná účast předních světových dodavatelů a uživatelů techniky Foundation Fieldbus (FF) s jejím konceptem řízení přímo v provozu (Control in the Field – CIF).

Agenda setkání zahrne mj. informace o realizovaných projektech, stolní výstavku produktů předních dodavatelů z celého světa a ukázku fungování nového konceptu Foundation for Remote Operations Management (FF-ROM). První den se sejde poradní sbor koncových uživatelů FF (End User Advisory Council – EUAC) k diskusi na téma směrování jejího dalšího rozvoje. Druhý den budou po hlavním projevu představitele brazilského průmyslu následovat informace o novinkách FF, prezentace významných koncových uživatelů a seznamovací recepce. Třetí den je vyhrazen pracovnímu setkání členů organizace Fieldbus Foundation.

Săo Paulo bylo podle prezidenta a výkonného ředitele Riche Timoneyho vybráno za místo setkání jako centrum jednoho z nejrychleji rostoucích průmyslových regionů na světě s ohromnou poptávkou po technice Foundation Fieldbus. Timoney řekl: „Brazílie zažívá rychlý nárůst počtu automatizačních projektů s FF a je bezesporu centrem dění v oboru řízení spojitých technologických procesů v celé Latinské Americe. Průkopníkem v používání FF je zejména brazilský ropný koncern Petrobras. Naše setkání zde zdůrazní přednosti FF jako systému světové třídy plánovitě reagujícího na potřeby podniků se spojitými výrobními procesy zaváděním např. konceptů FF-ROM, FF-SIF (Foundation for Safety Instrumented Functions) a CIF, provozní diagnostiky a provozních bezdrátových pojítek.“

Další informace lze nalézt na webové stránce www.fieldbus.org.

(sk)