Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Vakuum a jeho výroba v průmyslu

Automa 9/2001

Ota Fejfar, zastoupení firmy PIAB

Vakuum a jeho výroba v průmyslu

Švédská firma PIAB, přední světový výrobce vakuové techniky, slaví v tomto roce již 50 let od svého založení. Z její široké nabídky jsou zřejmě nejznámějším a nejrozšířenějším produktem vakuové pumpy pracující na principu výcestupňového ejektoru. Tento jednoduchý a zároveň velmi efektivní způsob výroby vakua patentovala firma PIAB již počátkem sedmdesátých let a od té doby ho neustálým vývojem přivedla téměř k dokonalosti. O tom svědčí např. maximální dosahovaná úroveň vakua až –100,8 kPa (5 mbar abs.).

Obr. 1. Obr. 2.

Funkce výcestupňového ejektoru PIAB je patrná z obr. 1. Základem je několik za sebou řazených trysek (2) s různými charakteristikami, kterými proudí stlačený vzduch přiváděný na vstup (1). Ten s sebou strhává okolní vzduch v jednotlivých komorách, které jsou vybaveny uzavíracími klapkami (3). Klapky se účinkem rostoucího podtlaku na vakuovém výstupu (4) postupně uzavírají, takže při dosažení maximální úrovně vakua je v činnosti pouze tryska v první komoře. Energie stlačeného vzduchu je zde maximálně využita, a proto mají tyto ejektory v porovnání s jednostupňovými daleko větší účinnost, a tím i výrazně menší spotřebu stlačeného vzduchu. Tento způsob výroby vakua má mnoho předností také v porovnání s klasickými elektromechanickými vývěvami, které lze ve většině případů vakuovými pumpami PIAB nahradit (až do příkonu motoru 12 kW). Kromě menších pořizovacích nákladů jsou výhodami především minimální nároky na údržbu a velká provozní spolehlivost díky absenci pohyblivých dílů. Dále jsou to malá hlučnost, žádné vibrace a zahřívání, kompaktní konstrukce a malé rozměry, které spolu s malou hmotností umožňují snadnou montáž vakuové pumpy co nejblíže k místu potřeby vakua. Další předností je velmi rychlá reakce. Vakuum je v systému vytvářeno okamžitě po přivedení napájecího stlačeného vzduchu, který lze ovládat běžnými pneumatickými ventily. Při použití v agresivním prostředí je také důležitá velmi velká chemická odolnost pump. O jejich spolehlivosti svědčí i výrobcem poskytovaná pětiletá záruka.

Vakuovou pumpu lze vybrat z velkého množství typů v několika modelových řadách s maximálními úrovněmi vakua od –75 do –100,8 kPa (263 až 5 mbar abs.) a nasávaným množstvím vzduchu od 1,8 do 864 Nm3/h (0,5 až 240 Nls). Při výběru vhodného typu a výkonu nabízí firma PIAB bezplatné zapůjčení vakuové pumpy pro odzkoušení v konkrétních podmínkách provozu po dobu třiceti dnů. Tato možnost je využívána především při nahrazování elektrických vývěv, a dále v případech, kdy není možné přesně určit potřebný výkon vakuové pumpy výpočtem. Jako příklad lze uvést manipulaci s porézními materiály, vakuové tváření nebo odstraňování vzduchových bublin z lepidel a tmelů.

Obr. 3. Obr. 4.

Pro využití vakua při manipulaci s materiálem je v nabídce firmy PIAB také široký sortiment kvalitních přísavek nejrůznějších typů v průměrech od 2 do 300 mm. Poslední novinkou je např. řada přísavek Duraflex™ z měkčeného polyuretanu, který nezanechává otisk na manipulovaném předmětu a je velmi odolný proti mechanickému opotřebení a poškození. Nabídku vakuových pump a přísavek dále doplňují vakuové spínače, ovládací ventily, vakuové filtry, šroubení, hadičky a další příslušenství potřebné pro realizaci celých obvodů. Již zmíněné vakuové pumpy jsou také základem vakuových dopravníků PIAB určených pro přepravu nejrůznějších sypkých materiálů.

Pro návrhy vakuových systémů a odborné poradenství při řešení nejrůznějších aplikací je zájemcům k dispozici zastoupení firmy PIAB na uvedených kontaktech.

PIAB
Ota Fejfar
Heřmanice 89, 509 01 Nová Paka
tel.: 0434/62 00 62, 62 35 32
fax: 0434/62 00 64
mobil: 0603/22 90 02
e-mail: fejfar@nova-paka.cz
http://www.piab.com