Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

V poušti vyrůstá město plné „zelené“ energie

Před branami hlavního města Spojených arabských emirátů Abú Dhabí na jihozápadním pobřeží Perského zálivu má do roku 2016 stát v poušti nové město Masdar City, první klimaticky neutrální a energeticky soběstačné město na světě (obr. 1). Město bude využívat výhradně sluneční záření a ostatní obnovitelné zdroje energie, do ovzduší nebude vypouštět žádné emise a veškerý svůj odpad bude plně recyklovat.
 
Výstavba tzv. zeleného města, zahájená v roce 2006 podle projektu britského architekta Normana Fostera, si má podle odhadů vyžádat 22 miliard amerických dolarů. Město na ploše asi 6 km2 zvenčí obklopí vysoká zeď chránící je před přívaly písku a horkým větrem z pouště. Uvnitř města mezi budovami budou zelené zóny s flórou a faunou. Budovy budou vybaveny tou nejnovější technikou. Automobily budou mít vjezd do města zakázán a budou muset zůstat zaparkovány mimo město. Ve městě bude v činnosti unikátní systém rychlé veřejné dopravy PRTS (Personal Rapid Transit System), zajišťované ve třech úrovních – dálkově řízenými bezobslužnými elektromobily, v podzemí metrem a nad zemí rychlovlaky (pro spojení s letištěm a s Abú Dhabí). Žádné místo ve městě nebude od zastávky veřejné dopravy vzdáleno více než 200 m. Také rozvoz zboží a svoz odpadků budou zajišťovat výhradně elektromobily.
 
K zásobování města energií budou okolo něj postaveny obrovské sluneční tepelné elektrárny spolu s farmami větrných elektráren. První sluneční elektrárna o výkonu 60 MW se již kompletuje a další bloky s výkony až 140 MW budou následovat. Jejich součástí budou obrovské akumulátory tepla, které umožní vyrábět elektřinu i v noci nebo v období bez slunečního svitu. Současně budou na střechách budov a zastřešených prostranství solární fotovoltaické panely, zásobující proudem zejména budovy. S podporou světové organizace pro ochranu přírody WWF (World Wildlife Fund) zamýšlejí projektanti také využít geotermické teplo Země a vodík. Vodu bude město získávat asi z 80 % z mořské vody, upravované v odsolovacích zařízeních napájených elektřinou z obnovitelných zdrojů.
 
Po dokončení má mít Masdar City asi 50 000 obyvatel a sídlit zde bude na 1 500 podniků a institucí. Je zde již také první vysoká škola na světě zaměřená výhradně na výzkum v oboru obnovitelných zdrojů energie. Je jí technická univerzita MIST (Masdar Institute of Science and Technology), která pod záštitou prestižní univerzity MIT (Masaschussets Institute of Technology, USA) zahájila svou činnost v říjnu 2008 s 25 studenty a patnácti profesory. O rok později byla oficiálně otevřena první budova nové univerzity. Studenti jsou v rámci studijních programů zapojeni do projektování a řízení výstavby zeleného města. Výhledově bude v Masdar City také hlavní sídlo mezinárodní agentury pro obnovitelné energie IRENA (Internationale Agentur für Erneuerbare Energien), o což vloni marně usiloval Bonn.
 
Výstavba Masdar City probíhá v etapách, což umožňuje projektantům průběžně se poučit z dosažených úspěchů a také z možných chyb. Projekt je záměrně veden jako velmi flexibilní, aby do něj bylo možné začleňovat i nejnovější výdobytky techniky. Je to výzva především pro zahraniční partnery projektu, od firem BASF a Bayer Material Science, přes společnosti Siemens a General Electric až po společnosti E.ON a BP, aby jejich dodávky neustále odpovídaly současnému stavu techniky a jeho trendům ve světě. Podle mnoha odborníků je Masdar City jedinečná obrovská laboratoř v přírodě, kde lze v reálných podmínkách ověřovat špičkovou techniku, s jejímž využitím se počítá mj. při budování inteligentních elektrických rozvodných sítí (smart grids) ve světě nebo při realizaci ambiciózního projektu EU s názvem Desertec, který by měl výhledově zajistit dodávky solárního proudu ze Sahary do Evropy. Další podrobnosti lze nalézt na www.masdaruae.com.
[Research EU, Juni 2009, No. 60, p. 23.]

Ing. Karel Kabeš