Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

V Chebu vznikla nejšetrnější průmyslová budova roku, má i ještěrkoviště

Nejnovější budova v chebském průmyslovém parku je pátou nejšetrnější industriální stavbou vůbec v nových zemích Evropské unie. Zároveň je také tou nejšetrnější v letošním roce. Distribuční centrum kosmetiky Estée Lauder, provozované společností DHL, totiž čerstvě získalo uznávanou certifikaci BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) na stupni Excellent. Tato certifikace hodnotí, jak je který provoz ohleduplný nejen k životnímu prostředí, ale třeba i ke svým zaměstnancům. Stavbu financovala skupina Accolade a zajistil ji developer Panattoni Europe. DHL je u Accolade v dlouhodobém nájmu.

„Accolade nechává všechny nové budovy stavět tak, aby splňovaly alespoň stupeň BREEAM Very Good, tedy velmi dobrý. V případě DHL se nám podařilo po dohodě s nájemcem na způsobu provozu distribučního centra dosáhnout ojedinělé certifikace Excellent. Znamená to, že budova je jak mimořádně šetrná k životnímu prostředí, tak má zároveň nižší náklady na provoz,“ říká Milan Kratina, CEO a spolumajitel Accolade.

„V provozu fungují například senzory, které regulují osvětlení podle intenzity denního světla nebo tlumí osvětlení tam, kde se zrovna nikdo nepohybuje. Specialitou jsou mimořádná protipožární opatření kvůli těkavým látkám v kosmetice,“ říká Jiří Stránský, ředitel rozvoje nových lokalit skupiny Accolade.

„Stavba je zelená i zvenčí. Jeden příklad za všechny: její součástí je i ještěrkoviště – prostředí uzpůsobené pro vyhřívání a páření ještěrek. Zajímavostí navíc je jeho tvar – stužka symbolizují boj proti rakovině prsu,“ dodává Martina Životová z oddělení develop­mentu Accolade.

Distribuční centrum kosmetiky Estée Lauder má navíc v rámci obecného stupně certifikace Excellent vynikající procentní hodnocení, takže mu k dosažení nejvyššího stupně chybí jen krůček. Například v nakládání s odpady je stoprocentní, vynikající je též v emisích a má dobré výsledky i v péči o vodu.

Výstavba distribučního centra kosmetiky Estée Lauder pro společnost DHL začala v chebském průmyslovém parku v polovině minulého roku. Nová budova přímo navazuje na již stojící servisní a logistické středisko televizní společnosti Sky Deutschland, taktéž provozované DHL. Dceřiná společnost německé pošty si tak v Chebu od Accolade pronajímá už bezmála 50 000 m2. Hodnota celé budovy je zhruba 800 milionů korun.

Accolade v současné době v Chebu vlastní tři nájemní budovy pro lehký průmysl a logistiku. Pronajímají si je společnosti Tchibo, která tu pro svůj e-shop provozuje své největší distribuční centrum ve střední Evropě, dále BWI, která zde vyrábí automobilové tlumiče, a DHL.

(Accolade)

Obr. 1. Průmyslový park společnosti Accolade v Chebu

Ještěrkoviště

Ještěrkoviště je na vhodném, klidném a slunném místě vytvořená dostatečně velká hromada kamení. Jako úkryt a životní prostor neslouží jen ještěrkám, ale i dalším obratlovcům a bezobratlým živočichům: pavoukům, slimákům, broukům, svinkám, mravencům, čmelákům, samotářským včelám, avšak také jejich predátorům: střevlíkům, rejskům, slepýšům, zmijím a dalším živočichům. Bývá součástí tzv. přírodních zahrad, které mají být protipólem „zelených pouští“ – monokultur anglického trávníku s přesně zastřiženým živým plotem z tújí, kde jsou všechny rostliny kromě vybraných trav označovány jako plevel a všichni živočichové jsou nežádoucí.

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost, který se stal praktickým měřítkem k popisu vlivu budovy na životní prostředí. Hodnocení BREEAM používá výkonnostní měřítka, která jsou stanovena podle zavedených kritérií. Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání. Použitá měřítka reprezentují širokou škálu kritérií a kategorií od energetické náročnosti po vztah k životnímu prostředí. Zahrnují aspekty ohledně užívání energie a vody, vnitřního prostředí (zdraví a kvalita života), znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, ekologie a řídicích procesů.

(zdroj: Wikipedia)