Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

V Česku chybějí elektrotechnici

Jak ukazují údaje Národního ústavu pro vzdělávání, počet mladých elektrotechniků za posledních šest let klesl skoro o polovinu. Zkušení pracovníci stárnou a ve firmách je nemá kdo nahradit. Elektrotechnika je přitom v Česku druhým nejvýznamnějším segmentem průmyslové výroby, hned po automobilovém průmyslu (obr. 1).

Na trhu práce strmě ubývají technicky orien­tovaní mladí lidé. Například absolventů elektrotechniky není v současnosti více než čtyři tisíce ročně, přitom jsou pro mnoho firem klíčoví. Důležité je mladé lidi motivovat k zájmu o obor už během studií. Již studenti nižších ročníků technických univerzit (např. třetích a čtvrtých) by měli získat vědomí perspektivy, aby měli motiv v profesi pokračovat i po škole. Namísto toho narážejí na chybný přístup firem. Každý druhý absolvent se setkává s přehnaným důrazem na získanou praxi. Nutný je podstatně citlivější a vstřícný přístup zaměstnavatelů k novým absolventům a uchazečům o zaměstnání.

Důležité jsou i partnerské programy spolupráce firem se školami, které pro ně vychovávají budoucí experty. Osvědčuje se podpora studentů formou placených stáží nebo praktických školení přímo ve firmách, které je ale třeba realizovat v masivnějším měřítku. Pouze 20 % studentů zná alespoň jednu firmu, která se snaží tímto způsobem zkvalitnit úroveň školství. O praktická školení mají zájem také pedagogové a odborníci z praxe, kteří si mohou takto prohloubit a aktualizovat své odborné znalosti v oboru, jenž se dynamicky vyvíjí.

Technické obory mají velkou perspektivu. Přesto je dnes mladí lidé nepovažují za „cool“. Elektrotechnika otevírá dveře studentům, kteří chtějí pracovat s nejnovějšími technologiemi. Aktuálním trendem je např. rozšířená realita (obr. 2), která k reálnému světu přidává počítačem generované informace, podporuje práci zaměstnanců a doplňuje ji o další rozměr. Mladí lidé se rovněž mohou zapojit do technologických projektů, které určují budoucnost českého průmyslu, snižují emise a celkový vliv továren na životní prostředí. To je pro mladé lidi zvlášť důležité, neboť jejich generace se tyto problémy budou tíživě dotýkat.

Koncern Schneider Electric poskytuje studentům unikátní příležitost. Každoročně vyhlašuje akci Go Green (https://gogreen.se.com/en), jednu z největších studentských soutěží na světě. Studenti technických oborů zde mají za úkol najít odvážné nápady a inovativní řešení pro chytřejší a energeticky úspornější města, kde bude už za pětatřicet let žít 70 % světové populace. Je to šance pro talentované mladé muže a ženy, kteří uvažují nad rámec povinností běžného studia a chtějí co nejdříve uplatnit svoji kreativitu v reálném prostředí průmyslové firmy a podpořit tak ochranu životního prostředí.

[Tisková zpráva Schneider Electric.]

(Foto: Schneider Electric)

(šm)

Obr. 1. Pohled do současného průmyslového podniku

Obr. 2. Ukázka vizualizace na ovládacím panelu s využitím rozšířené reality