Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

V Brně se sejde špička průmyslu

číslo 8/2006

V Brně se sejde špička průmyslu

Návštěvníky 48. mezinárodního strojírenského veletrhu – MSV 2006 – přivítá opět, jako v minulých letech, vyprodané výstaviště (obr. 1). V týdnu od 18. do 22. září 2006 se v Brně sejde výkvět průmyslu nejen České republiky, ale i celé Evropy.

Automatizace 2006

Pořadatelé MSV 2006 očekávají více než dva tisíce vystavujících firem z celého světa, téměř čtvrtinu z nich na souběžně pořádaném 5. mezinárodním veletrhu obráběcích a tvářecích strojů (International Machine Tool – IMT), který letos obsadí rekordní plochu. Pro čtenáře časopisu Automa však letos hlavním magnetem bude 4. specializovaný projekt Automatizace, který je v rámci MSV pořádán každé dva roky. Jeho spolupořadatelem je Českomoravská elektrotechnická asociace; od roku 2003 je Automatizace členem prestižního celosvětového sdružení automatizačních veletrhů World-F.I.M.A.

Odborníkům z oborů elektronika, automatizace a měřicí technika přinášíme dobrou zprávu: loňské účasti bylo v tomto oborovém celku letos dosaženo již v několikaměsíčním předstihu! Důvodem je právě bienální projekt Automatizace, který vždy v sudých letech soustřeďuje pozornost technické veřejnosti na aktuální trendy měřicí, řídicí, regulační a obecně automatizační techniky. Mezi přihlášenými firmami je 15 % těch, které budou na MSV vystavovat poprvé – nejvíce jich je z ČR, ale také z Tchaj-wanu, Německa, Velké Británie, a vůbec poprvé se zúčastní vystavovatelé z Kanady a ze Španělska. Největší počet zahraničních firem v tomto oboru bude z Německa, dále ze Slovenska a z Rakouska.

Obr. 1.

Obr. 1. Expozice MSV 2005 zaplnily všechny pavilony včetně galerií (na snímku pohled do pavilonu A)

Mezi exponáty přihlášenými do projektu Automatizace budou nejpočetnější přístroje pro automatickou regulaci a řízení, přístroje pro měření fyzikálních veličin, pružné výrobní a zpracovatelské systémy a senzorová technika. V těchto oborech je také avizován největší počet novinek.

Nové soutěže a ocenění

Jak se stalo již tradicí, mohou firmy zúčastněné na uvedeném trojlístku veletrhů přihlásit své exponáty do soutěže o prestižní Zlaté medaile MSV a IMT, jejíž výsledky budou vyhlášeny na slavnostním večeru již v pondělí 18. září. Přihlášené exponáty budou hodnotit a o udělení medailí rozhodovat dvě odborné hodnotitelské komise, jedna vedená proděkanem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně doc. Ing. Radkem Knoflíčkem, DrSc., (MSV), a druhá pod vedením prof. Ing. Petra Zuny, CSc., z Fakulty strojní ČVUT v Praze (IMT).

Při příležitosti předávání Zlatých medailí redakce časopisu MM Průmyslové spektrum poprvé předá také Ocenění za celoživotní přínos k rozvoji československého strojírenství s uvedením do tzv. Síně slávy našich strojařů. Jako jejich protějšek se dočkají ocenění rovněž nejlepší vědecké a výzkumné práce našich mladých strojírenských odborníků. Vybírat se bude z prací studentů a doktorandů technických vysokých škol vystavených po celou dobu veletrhu po obvodu Rotundy pavilonu A, kde si je mohou prohlédnout všichni návštěvníci. Dále budou při slavnostním večeru vyhlášeny také výsledky soutěže Nejlepší programátor CNC strojů 2006, která navazuje na loňský úspěšný první ročník. Soutěž, jejímž cílem je podpořit zájem o tuto profesi, velmi žádanou v průmyslové výrobě, pořádají redakce Technického týdeníku a společnost Veletrhy Brno ve spolupráci s významnými výrobci obráběcích strojů a řídicích systémů. Účastní se jí jak profesionálové a studenti, tak začátečníci, kteří mají jen dílčí nebo nemají žádné zkušenosti s programováním číslicově řízených strojů nebo s programy typu CAD/CAM, ale mají chuť se něco nového naučit.

Vize v automatizaci IV

K mezinárodnímu veletrhu patří i kvalitní doprovodný program, a brněnský MSV je toho výborným dokladem. Bienální zvýraznění průmyslové automatizace je pravidelně podtrženo konáním odborného semináře Vize v automatizaci, na němž špičkoví odborníci diskutují o klíčových problémech oboru. Letošní setkání, pořádané 19. září opět v režii Českomoravské elektrotechnické asociace, se zaměří na dvě hlavní témata: elektrické motory v pohonech a tzv. inteligentní budovy.

Z dalších připravovaných doprovodných aktivit zde zmiňme alespoň ty patrně nejzajímavější: Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR (dne 18. 9.), konference Komunikace M2M (Machine-to-Machine, 18. 9.), konference RFID Future (perspektivní metoda bezdrátové identifikace, 18. 9.), logistický seminář Řízení výroby 2006 (19. 9.), Business den Ruské federace (19. 9.), diskusní panel Vedlejší náklady práce (19. 9.), diskusní panel Autoland CZ-SK (20. 9.), odborný seminář Milníky a ukazatelé automatizace (20. 9.) a 9. celostátní setkání elektrotechniků (20. až 22. 9.). Podrobnosti o těchto i dalších akcích doprovodného programu lze nalézt na protější stránce.

Rozsáhlé služby jsou na veletrhu připraveny pro české exportéry. Agentura CzechTrade se bude prezentovat samostatným stánkem v sousedství České exportní banky a EGAP a po výstavišti navíc rozmístí tři kiosky Info-net. Ve dnech 19. až 20. září se uskuteční dvoudenní Kontaktní burza s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade ve dvaceti zemích, s nimiž představitelé českých firem budou moci konzultovat své exportní záměry.

Nejzajímavější novinku ročníku jsme si ale nechali na závěr. Chcete získat zajímavé zaměstnání? Vaší příležitostí je personalistický veletrh iKariéra 2006 konaný ve dnech 20. a 21. září v pavilonu E. Studenti i absolventi technicky zaměřených škol na něm mohou navázat kontakt s personalisty vystavujících firem, které hledají nové zaměstnance. Projekt pořádá společnost Veletrhy Brno ve spolupráci s mezinárodní studentskou neziskovou organizací IAESTE. Mezi přihlášenými firmami jsou např. TPCA Kolín, Bosch Diesel Jihlava, Alstom Power, Siemens Automobilové systémy a Honeywell.

Další informace o veletrzích MSV, IMT a projektu Automatizace 2006 jsou k dispozici na www.bvv.cz/msv

(Veletrhy Brno, a. s.)