Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

V Brně aktuálně nejen o jiskrové bezpečnosti

Společnost D-Ex Instruments, spol. s r. o., (dříve D-Ex Limited, spol. s r. o.) je léta známa svými kvalitními semináři na téma bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nejnovější z řady těchto seminářů se uskutečnil 28. a 29. května 2008, tradičně v hotelu Myslivna v Brně a pod tradičním názvem Myslivna 2008. Pro účastníky semináře, kterých bylo asi 100 z nejrůznějších oblastí průmyslu, bylo připraveno osm odborných přednášek na aktuální témata, až na jednu výjimku od zahraničních odborníků ze společnosti MTL Instruments. Úvodem účastníci absolvovali dvoudílný aktualizovaný kurz jiskrové bezpečnosti. Po něm následovala přednáška o novinkách v legislativě týkající se prostředí s nebezpečím výbuchu přednesená pracovníky FTZÚ z Ostravy-Radvanic. Zahraniční hosté navázali přednáškami na témata fyzická vrstva průmyslových sběrnic, jiskrově bezpečný Ethernet a bezdrátová komunikační technika pro průmysl. V závěrečné přednášce, která zavedla posluchače od témat „fyzické“ bezpečnosti k bezpečnosti informační, byl představen nový systém pro ochranu dat v průmyslových komunikačních sítích Tofino od společnosti MTL Instruments.
 
K semináři byl vydán tištěný sborník textů souvisejících s přednášenou problematikou a také s problematikou funkční bezpečnosti technologických zařízení. Prezentace z přednášek zahraničních odborníků jsou dostupné ke stažení na adrese http://www.dex.cz/prezentace08.html. Další informace lze získat na adrese info@dex.cz
(sk)