KONICA MINOLTA

Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

V Bohumíně vyroste moderní linka na výrobu železničních kol

Novou výrobní linku na tepelné zpracování kol postaví ve svém areálu bohumínská společnost Bonatrans Group, a. s. Pro realizaci investice si vybrala německou firmu Andritz Maerz, se kterou již uzavřela smlouvu o dodávce. Linka, jejíž spuštění je plánováno na rok 2012, umožní největšímu výrobci železničních kol a dvojkolí v Evropě zvýšit výrobní kapacitu o více než 20 %. Celková realizace projektu, včetně rozsáhlých stavebních úprav, si vyžádá investici několik stovek milionů korun. Důležitou předností nové linky je její ekonomický, ale i ekologický přínos. Na provoz spotřebuje o polovinu méně zemního
plynu než dosavadní zařízení. Zároveň nebudou používány hydraulické manipulátory s možným nebezpečím úniků olejů při poruchách nebo opravách, ale pouze elektrické.
 
Nová linka bohumínské společnosti poskytne možnost navýšit kapacitu výroby ze současných 180 tisíc kol ročně na 220 tisíc.
Přechod na novou linku bude plynulý, potřebnou dobu poběží dosavadní linka i nové zařízení souběžně. Poté bude původní linka ze 60. let 20. století vyřazena a natrvalo nahrazena novou.

(ed)