Uživatelská konference Wonderware

Ve dnech 14. a 15. října 2009 se v Hradci Králové konala již patnáctá uživatelská konference Wonderware, kterou pořádala firma Pantek (CS), autorizovaný distributor Wonderware pro ČR a SR.
 
Účastníci se na konferenci dozvěděli mnoho technických novinek, nahlédli na strategii firmy a seznámili se s několika zajímavými příklady realizovaných projektů.
 
Strategii firmy účastníkům přiblížil Giuseppe Caltabiano, viceprezident pro marketing v oblasti EURA divize Invensys Operations Management, kde je zařazena i společnost Wonderware. Základem firemní strategie je pomáhat zákazníkům optimalizovat informační systémy podniku, zlepšovat výrobní procesy v závodech a maximalizovat zisk. Ke zdokonalování informačních systémů a toků nabízí Wonderware nástroje pro posilování a usnadňování vzájemné komunikace a spolupráce mezi jednotlivými složkami podniku. Pro optimalizaci výrobních procesů jsou významným nástrojem ty produkty, které umožňují řídit výrobu podle aktuálních požadavků v reálném čase. Trvalá maximalizace zisku je podporována nástroji, které sbližují výrobní procesy s podnikatelskými a propojují operativní řízení výroby s obchodními procesy tak, aby bylo možné chod výroby nejen řídit, ale také optimálně plánovat. Ve snaze přiblížit nabídku firmy Wonderware potřebám jednotlivých oborů jsou k dispozici ucelené balíčky produktů určených pro vodohospodářské projekty, potravinářství a správu budov; chystají se balíčky pro energetiku, petrochemii a řízení spotřeby energie v závodech.
 
Z hlediska technických novinek byla letošní konference velmi bohatá. Jedna z novinek, systém pro řízení a podporu rozhodování pro mobilní pracovníky IntelaTrac, byla našim čtenářům představena v říjnovém čísle časopisu Automa; firma Pantek (CS) jistě najde vhodné způsoby, jak postupně čtenáře seznámit i s dalšími novinkami, které byly na konferenci představeny.
 
Součástí konference bylo také představení spolupráce s firmami Mitsubishi Electric a Microsoft a druhý den oblíbené prezentace inženýrských firem, které realizovaly úspěšné projekty s využitím Wonderware System Platform: v hutnictví (Válcovna trub TŽ), při výrobě solárních panelů (Lang und Peitler Automation; projekt pro firmu Nanosolar) a při výrobě cementu (Siemens, s. r. o., SK; projekt pro Povážskou cementáreň Ladce).

(ed)