Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Uživatelská konference Honeywell EMEA představila koncepci Connected Plant

Výroční třicátá uživatelská konference firmy Honeywell (HUG – Honeywell User Group) se konala od 1. do 4. října 2018 v Madridu. Akci navštívilo více než tisíc delegátů. Mohli se zúčastnit mnoha přednášek a panelových diskusí, přičemž přednášejícími a diskutujícími byli zástupci významných zákazníků firmy Honeywell, mj. ExxonMobil, Anglian Water, British Sugar, Celgene, Enexis, Lukoil, Sarlux Refining and Power, SARTEC, Saudi Aramco, Tecnimont a další.

Ačkoliv mnozí z těchto zákazníků procházejí léta trvajícím procesem snahy o zdokonalování technologických procesů a dosažení tzv. štíhlé výroby, stále je co zlepšovat. Konference představila koncepci Honeywell Connected Plant, jejímž cílem je přeměnit data získávaná ve výrobě v bezprostředně využitelné informace.

„Digitální transformace, to neznamená jen přesouvat data do cloudu,“ řekl John Rudolph, prezident Honeywell Process Solutions (HPS; obr. 1). „Nakonec jde vždy o výsledky. Ty zahrnují zvyšování produktivity výroby nebo úspory, ale také využívání nesmírných znalostí zaměstnanců prostřednictvím nástrojů, které pomáhají s jejich zachycováním, zpracováváním a sdílením. Efektivní přenos a využívání těchto znalostí přinášejí užitek celému podniku.“

Účastníci reprezentovali obory těžby ropy a plynu, petrochemie, chemie, výroby celulózy a papírenského průmyslu, těžebního průmyslu a metalurgie.

Honeywell na setkání zákazníkům předvedl mnoho novinek, jimiž chce upevnit svoji pozici dodavatele průmyslového softwaru. Patřily mezi ně:

  • Thermal IQ – nástroj, který údržbářům a technikům závodů umožňuje efektivněji sledovat a ovládat zařízení, kde probíhají tepelné procesy, minimalizovat odstávky a zvyšovat provozuschopnost zařízení,
  • Uniformance® Cloud Historian – cloudová aplikace typu software-as-a-service pro sběr dat v celém podniku, jejich vizualizaci a analýzu s cílem pomoci zákazníkům zlepšit dostupnost zařízení a provozuschopnost celého závodu,
  • Asset Performance – aplikace, která integruje data z výrobních zařízení a z procesů a tvoří z nich informace využitelné pro zlepšení výkonnosti zařízení a ziskovosti závodu,
  • Immersive Competency – cloudový simulační nástroj využívající kombinaci virtuální a rozšířené reality k výcviku obsluhy kritických zařízení, jež potom může přímo působit na zvýšení výkonnosti zařízení, spolehlivosti a bezpečnosti,
  • Personal Gas Safety – řešení, které je integrováno do DCS a chrání zaměstnance tím, že zajišťuje rychlou odezvu při úniku nebezpečných plynů nebo při zranění obsluhy,
  • Intelligent Wearables – handsfree zařízení, která jsou součástí pracovního oděvu a umožňují obsluze vykonávat její práci bezpečněji, spolehlivěji a efektivněji, zahrnují náhlavní displej (obr. 2), který je ovládán hlasem a poskytuje aktuální údaje, dokumentaci, popisy pracovních postupů, ale také bezpečnostní upozornění a zdravotní doporučení a může být prostředkem pro spojení pracovníka v provozu se vzdáleným expertem v reálném čase,
  • Measurement IQ for Gas – aplikace zajišťující nepřetržité měření v reálném čase s funkcí sledování stavu měřicího zařízení s cílem vyloučit jeho selhání.

(Bk)

Obr. 1. Konferenci HUG 2018 EMEA v Madridu zahájil John Rudolph, prezident Honeywell Process Solutions (foto: Honeywell)

Obr. 2. Náhlavní displej s hlasovým ovládáním jako součást řešení Intelligent Wearables (grafika: Honeywell)