Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Užívateľ chce merať spotrebu a kontrolovať každé svoje zariadenie

Společnost Eaton Eletrotechnika uspořádala v průběhu září a října sérii technických školení Eaton Tour 2011. Tato školení mají svou tradici již z dob, kdy na českém trhu společnost působila pod názvem Moeller. Trasa této školicí akce vedla jako každý rok přes klíčová města celé České republiky: Ostravu, Olomouc, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Jihlavu, Brno, Most, Liberec, Hradec Králové a Prahu, kde se konala celkem dvě setkání. Při posledním školení v Hradci Králové jsme hovořili s jeho organizátorem, Ľubošem Reviľákem, vedoucím oddělení produktového managementu Eaton pro ČR a SR. Zajímalo nás, jaké zkušenosti si odvezl ze setkání se zákazníky z celé České republiky.
 
Školicí akce Eaton Tour 2011 vedla přes jedenáct měst v Čechách i na Moravě. Co je cílem této rozsáhlé akce?
Snažíme sa prísť za zákazníkmi, preto sú školenia na viacerých miestach. Sú predovšetkým určené pre projektantov a konštruktérov, ale zúčastňujú sa ich aj zákazníci z výroby, elektromontážnych firiem aj obchodných firiem, a tým je tiež dané, aké problémy sa riešia. S projektantmi a konštruktérmi sú to skôr témy technické, nadväznosť na legislatívu, na normy. Ak sú to zákazníci z obchodných firiem, tí sa skôr pýtajú na dostupnosť našich zariadení, cenové úrovne. Máme okruh zákazníkov, ktorí školenia navštevujú pravidelne už niekoľko rokov.
 
Jaká témata dominovala při prezentacích a rozhovorech se zákazníky?
Snažíme sa školenia prispôsobiť našim novinkám a tiež záujmu zákazníkov. Preto sme sa tohto roku zamerali na znižovanie spotreby elektrickej energie a na kvalitu napájania – to sú témy, ktoré rezonujú medzi našimi zákazníkmi a súvisia so zvyšovaním cien elektrickej energie a s požiadavkami na zvyšovanie efektivity a ziskovosti spoločností.
 
Jaké produkty jste na Eaton Tour 2011 představili?
Pripravili sme tri nosné témy. V prvom rade je to rozvádzačový program – podávame všeobecnú informáciu, čo naša spoločnosť ponúka. Druhou témou je meranie a komunikácie v priemyselných aplikáciách – to je nová téma, kde popisujeme jednotlivé druhy merania, aké zariadenia na to Eaton ponúka a kde zákazníkovi umožňujeme ušetriť elektrickú energiu formou merania spotreby koncového zariadenia. Predstavujeme tiež automatizáciu, ktorá môže technológiu riadiť, a zvyšovať tým efektivitu a znižovať spotrebu, to je náš systém SmartWire DT. Poslednou témou sú neprerušiteťné zdroje napájenia UPS – tu sa venujeme kvalite elektrickej energie a záložným zdrojom.
 
Jaké typy průmyslových sběrnic používá firma Eaton Elektrotechnika pro automatizaci?
Náš systém SmartWire DT je schopný integrovať do automatizačného systému aj prvky pasívne, ktoré doteraz nebolo možné tu začleniť, ako sú stykače, motorové spúšťače, ale aj klasické tlačidlá, meniče frekvencie, výkonové ističe. Je to naša vlastná zbernica, ktorá integruje naše vlastné zariadenia. V nadväznosti na riadiaci systém máme rozhrania na Profibus alebo CANopen. Pomocou tohto rozhrania možno celý systém SWD DT pripojiť k programovateľným automatom aj iných výrobcov.
 
Využívají účastníci tato školení také ke konzultacím o konkrétních problémech, které zrovna řeší?
Koncepciu školení sme pripravili tak, aby na jednom mieste bola vždy menšia skupinka poslucháčov, čo nabáda účastníkov, aby sa pýtali a riešili svoje problémy. Prednášajúcimi sú produktoví manažéri, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti. Samozrejme, pokiaľ nepadne otázka na samotnej prednáške, voľná debata pokračuje aj cez prestávku, a aj po skončení. Vozíme so sebou demonštračné panely a aj u nich sa neformálne riešia konkrétne otázky.
 
Po dvou letech hospodářské recese se rok 2011 jeví jako příznivý, zvláště pro průmyslové podniky. Projevuje se tento příznivý obrat na atmosféře školení?
Pri rozhovoroch s účastníkmi je zrejmé, že došlo k oživeniu. Zákazníci majú viac práce a my si veľmi vážime, že si i napriek tomu našli čas a navštívili naše školenia. Oživenie sa prejavuje v priemysle, preto sme zaradili tému merania a komunikácií v priemyselných aplikáciách. To je otázka, ktorá je momentálne dosť preberaná a súvisí s úsporou elektrickej energie. Užívateľ v priemysle chce merať spotrebu a kontrolovať každé svoje zariadenie a riadiť ho tak, aby zvýšil efektivitu a ušetril
na energiách.
 
Jaká situace je na trhu techniky pro stavebnictví?
Zákazníci potvrdili trvajúci prepad v stavebníctve. Na tuto stagnáciu reagujeme a snažíme sa prísť s prístrojmi, ktoré znižujú energetickú náročnosť budov. Tu vie ponúknuť náš sortiment inteligentnej elektroinštalácie Xcomfort.
 
K jakému pokroku dochází v oblasti vysokonapěťových rozváděčů?
Spoločnosť Eaton ako jedna z prvých prichádza na trh s vákuovou technológiou vysokonapäťových rozvádzačov, kde sa ako izolácia nevyužíva plyn SF6, ktorý zvyšuje množstvo skleníkových plynov. Tomuto trendu navyše odpovedá pripravovaná legislatíva Európskej únie. Naša spoločnosť si dáva za cieľ trvale udržateľný rozvoj a čo najmenšiu záťaž životného prostredia.
 
S jakým zájmem o tyto vakuové rozváděče se setkáváte u zákazníků?
Je o nich záujem vďaka pokroku v technológiách – dnes už nie je problém s tým, že by tieto vákuové alebo vzduchové zariadenia boli väčšie alebo drahšie – ich rozmery a cena sú už porovnateľné s technológiou SF6.
 
Děkuji za rozhovor a přeji úspěchy ve Vaší práci.
Rozhovor vedla Eva Vaculíková.
 
Obr. 1. Vedoucí oddělení produktového managementu Eaton pro ČR a SR Ľuboš Reviľák u demostračního panelu pro Eaton Tour 2011