Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Uzávěrka referátů konference Process Control 23

Již 24. mezinárodní konference Riadenie procesov – Process Control 23, která se uskuteční od 6. do 9. června 2023 ve Štrbském Plese, má uzávěrku referátů 15. ledna 2023. Konferenci pořádá Ústav informatiky, automatizace a matematiky Fakulty chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Pořadatel chce, aby se na konferenci sešli odborníci na teorii řídicích systémů s pracovníky z praxe. Cílem je vyhodnotit přínosy nových přístupů pro techniky, návrhové postupy a nástroje v řízení procesů. Budou zde předneseny plenární a hlavní přednášky, uskuteční se standardní paralelní sekce, posterová sekce, speciální workshop a součástí bude i bohatý společenský program.

Na konferenci Process Control 23 je možné předkládat příspěvky různého typu: od čistě teoretických výzkumných prací až po průmyslové aplikace. Přijaté příspěvky budou zaslány do časopisu IEEE Xplore a do databází Scopus a Web of Science.

Na stránce konference www.processcontrol.sk jsou podrobnosti o zaměření konference a možnostech registrace a přihlášení příspěvku.

                                                    (ev)