Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

při psaní tohoto úvodníku mě úplně opustila obraznost. Chtěla jsem začít tím, že letošní Mezinárodní strojírenský veletrh už bude trochu připomínat předcovidové období. Vystavovat bude 1 200 firem, zatímco v roce 2019 to bylo 1 600 vystavovatelů. Ale jak dál? Rozhodla jsem se, že se obrátím o pomoc na umělou inteligenci. A to přesto, že jsem o ní měla dlouho dost pochybností. Poprvé jsem o ní slyšela ještě na vysoké. Ve studijním oboru automatických systémů řízení jsme se dověděli o neuronových sítích, expertních systémech a metodě konečných prvků. Přiznám se, že tenkrát, začátkem osmdesátých let, jsem celou umělou inteligenci považovala za blouznění a vůbec jsem nedohlédla, k čemu může být dobrá. A dneska? Musím uznat, že jsem se mýlila, když se dozvídám, jak snaživě pomáhá třeba při prediktivní údržbě či personalizaci výroby.

Doslechla jsem se o nástroji Chat Open AI. Studentům prý dokáže napsat referáty do školy, tak proč ne úvodník? Na stránce chat.openai.com jsem se nejprve opatrně zeptala, jestli by za mě mohla umělá inteligence vykonávat práci odborné redaktorky. A odpověď mě potěšila: „Umělá inteligence může být nástrojem, který vám jako redaktorce může pomoci ve vaší práci, ale v současné době není schopna úplně nahradit lidskou kreativitu a kontextuální chápání.“ Tak mi, milá umělá inteligence, pěkně prosím, napiš úvodník do vydání zaměřeného na MSV. Umělá inteligence se opravdu zasnažila. Napsala docela květnatý text, plný pravdivých, ale spíše banálních vět. Nejlépe se mi líbí tyto: „Každý den vidíme, jak automatizace a digitalizace mění způsob, jakým vyrábíme a řídíme průmyslové procesy. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je prostředím, kde tyto inovace nejen vzkvétají, ale také se mění v konkrétní řešení a aplikace, které formují průmyslovou krajinu.“ Tedy s tou průmyslovou krajinou mě dostala! A tak jsem se hned zeptala, kde bere inspiraci k psaní úvodníku. A dostala jsem upřímnou odpověď: „Jsem strojový model vyvinutý společností OpenAI, takže nemám osobní zkušenosti nebo pocity ani žádnou schopnost mít inspiraci. Můj výstup, včetně úvodníků, je generován na základě statistické analýzy velkého množství textových dat, která byla použita k mému tréninku.“ Ona si to prostě natrénovala a opsala z jiných textů na internetu!

Celkem mě ale nástroj Chat Open AI pobavil, a hlavně uklidnil. V mé práci mě nenahradí. Totéž platí asi i pro vás, milí čtenáři, zvláště když pracujete v oné průmyslové krajině. Ať již pracujete s jakkoliv velkým množstvím dat, určitě se to neobejde bez značné dávky kreativity, a tu umělá inteligence zatím postrádá.

A tak vám, milí čtenáři, přeji, aby vás tvořivost a fantazie nikdy neopouštěly.

 

Eva Vaculíková, redaktorka