Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,
jarní vydání časopisu Automa se již drahně let zaměřuje na veletrh Amper. Už dávno jsme si na něj zvykli jezdit do Brna. Ale Amper má za sebou také pestrou jízdu po pražských výstavištích. Jeho organizátor, společnost Terinvest, se od roku 1993 stále snaží nalézat pro firmy z oblasti elektrotechniky a automatizace příhodné místo k vystavování. Dlouho bylo snahou, aby se Amper konal v Praze. A tak po prvních třech ročnících v Paláci kultury se Amper čtyřikrát uskutečnil v tehdejším veletržním areálu na Strahově. Pražské období veletrhu skončilo v roce 2011, po osmiletém období na výstavišti PVA v Letňanech. Tam se vystavovalo i v provizorních stanových pavilonech, ale zájem byl veliký, stánky zde mělo až 840 firem. Nesmíme však zapomenout, že dva první roky tohoto tisíciletí (2000 a 2001) našel Amper místo na historickém holešovickém Výstavišti. Bylo z něj vidět ruské kolo a doléhala tam hudba a lomoz z matějské pouti. A tak bylo možné po prohlídce stánků vyrazit na kolotoč nebo horskou dráhu.

Když se veletrh Amper přesunul na tradiční a všeobecně oblíbené výstaviště v Brně, vystavovalo na něm kolem 600 firem. Zdálo se, že jsou překonány všechny zákruty výstavnické horské dráhy. Ale epidemie nemoci covid-19 donutila veletržní správy pořádně dupnout na brzdu a po dva roky (2020 a 2021) se Amper (jako i jiné veletrhy) neuskutečnil vůbec.

Letošní Amper bude na rozdíl od předešlých ročníků jen třídenní a proběhne ve dvou nejrozlehlejších halách brněnského výstaviště, P a F. Zmenšení veletrhu má i své výhody, netřeba běhat po celém výstavišti a odolávat vůním linoucím se ze stánků s občerstvením. Návštěvníci spíše zůstanou v halách a vystavovatelé budou mít jistotu, že na jejich stánek nezapomenou.

Odborné veletrhy se v poslední době zmenšují i jinde v Evropě a kolísavý zájem o vystavování se podobá dost divoké jízdě. Ještě v roce 2003 vyžadovala prohlídka veletrhu Hannover Messe slušnou fyzickou kondici, když bylo na rozlehlém výstavišti rozeseto bezmála 7 000 vystavovatelů. V posledních několika letech je to jen 2 500. Automatizační veletrh SPS v Norimberku míval v letech 2015 až 2019 více než 1 500 vystavovatelů, v současnosti jen zhruba tisícovku. A ještě na skok do Mnichova. Tam se od roku 2004 pořádá veletrh Automatica. Na něm se počet vystavovatelů vyšplhal z počátečních 400 až na 1 800 v roce 2012. V současnosti zde vystavuje asi 600 firem.

Přejme si jen, aby veletržní správy vybraly všechny zatáčky své podnikatelské horské dráhy a my se mohli i nadále těšit z osobních setkávání na veletrzích. Na letošním veletrhu Amper bude mít časopis Automa stánek 6. 23 v hale P. Tam si můžete doplnit chybějící vydání časopisu a pohovořit si s členy redakce.

Na závěr vám, milí čtenáři, přeji nepříliš riskantní jízdu letošním jarem.

Eva Vaculíková, redaktorka