Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

Protože toto číslo je zaměřené na obory tzv. procesní výroby, přesněji na obory s převahou kontinuálních a dávkových výrobních procesů, tedy na chemický, potravinářský a také farmaceutický průmysl, dovoluji si zvláště upozornit na článek Digitální transformace farmaceutické výroby, který najdete na str. 8 až 10. Farmaceutické výroba je obor velmi specifický zejména nesmírně přísnými regulatorními předpisy. Jejich cílem je zajistit bezpečnost zákazníků, ale současně brání inovacím v oboru. Jakmile je jednou výroba validována, výrobci se snaží do postupů a zařízení nezasahovat, aby nemuseli opětovně procházet časově a finančně náročným procesem validací. Zvýšení efektivity a snížení energetické náročnosti nejsou vždy dostatečně silné argumenty.

Blýská se i v těchto oborech na lepší časy? Zlepšení by mohla přinést koncepce MTP, Modular Type Package, na jejímž prosazování se firma Copa-Data (autor článku Tomasz Papaj je z této firmy) aktivně podílí. Společně s firmou Copa-Data chystáme článek, který koncepci MTP blíže představí. MTP je standardizovaný, otevřený způsob popisu modulů procesní výroby od jednotlivých komponent až po výrobní skidy. Moduly je potom možné skládat jako puzzle. Koncepce MTP byla jedním z klíčových témat na nedávném veletrhu Achema ve Frankfurtu nad Mohanem (str. 42).

Jinou možností zvyšování bezpečnosti a efektivity farmaceutické výroby je uplatnění provozní analytické techniky (PAT – Process Analytical Technology). Cílem je získat co nejvíce dat přímo z provozu a využít je ke zpětnovazebnímu řízení a optimalizaci výrobních procesů. Měření on-line (v obtoku) a in-line (přímo v reaktoru) nahrazuje měření off-line, tedy odebírání vzorků a jejich vyhodnocování v laboratoři. Na měřené hodnoty tedy není nutné čekat několik hodin nebo i dnů, výsledky jsou průběžně dostupné a jsou automaticky k dispozici řídicímu systému. Využití provozní analytické techniky je ovšem technicky náročné a výsledky je třeba pravidelně ověřovat, např. právě porovnáním se vzorky vyhodnocenými off-line. Přesto poskytuje slibné výsledky. O uplatnění PAT v biotechnologické výrobě si můžete přečíst v článku On-line monitorování množství živých buněk na str. 16 až 17.

Petr Bartošík, šéfredaktor