Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
nedávno jsem se zúčastnil diskuse nazvané Barometr českého průmyslu. Pořádalo ji Národní centrum Průmyslu 4.0 a byly na ní prezentovány také výsledky průzkumu, v němž firmy odpovídaly na otázku, co by nejvíce ocenily nebo potřebovaly od nové vlády. Na prvním místě se umístila větší propagace a podpora pro praxi užitečných technických oborů.

To je rovněž cílem našeho časopisu. Rádi budeme zveřejňovat vzdělávací články (v tomto čísle o výběru nových průtokoměrů na str. 15 až 17), články o nových metodách, postupech a technice (třeba o kalibraci snímačů teploty v provozních podmínkách, str. 24 až 25), o zajímavých aplikacích (o využití kompaktních pohonů v medicíně, str. 26 až 27) nebo o trendech v oboru (např. o intuitivních uživatelských rozhraních na str. 28 až 29). Jsou to články užitečné nejen pro techniky z praxe, ale i pro studenty a budeme také rádi, když nová vláda najde způsob, jak akademiky, výzkumné pracovníky a odborníky z firem při tvorbě takových článků podpořit.

Ale vadí mně, že se uměle stavějí zdi mezi technickým, přírodovědným a humanitním vzděláním. Myslím si, že na prvním místě nejde o obor, ale o kvalitu vzdělání. Můj známý je profesorem teologie a stěžoval si, že mu ke zkoušce chodí studenti, kteří nepochopili, že teologie je věda, u které se musí přemýšlet, a snaží se své neznalosti zachránit pobožným blábolením. Jenže v technice to není o nic lepší! Třeba jen kolik existuje různých článků, rozhovorů či podcastů, které nejsou ničím jiným než pobožným blábolením – jenže ne o „Bohu“, ale třeba o „Průmyslu 4.0“.

Moc nevěřím, že evropský průmysl zachrání to, když ti ne příliš bystří mezi studenty netechnických oborů půjdou studovat techniku. Ze špatného právníka asi nebude ani dobrý inženýr. Obávám se, že si budeme muset vybrat: mají školy vychovávat dobré techniky, a také dobré lékaře, obráběče, sociology, kuchaře, pastory či umělce, nebo má mít na vzdělání nárok skutečně každý?

Když je to poslední číslo v roce, tak Vám nekorektně, ale upřímně přeji, vážení a milí čtenáři, ať už jste jakéhokoliv vyznání, dalecí či blízcí, krásné Vánoce a pokoj a dobro v novém roce 2022.

 

Petr Bartošík, šéfredaktor