Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,
asi se shodneme na tom, že listopad není ten nejoblíbenější měsíc roku. Vzpomínky na léto ještě nevybledly a sníh k zimním radovánkám zatím nenapadl. Ale zase má tenhle mlhavý měsíc pěkné jméno, v Evropě docela ojedinělé. Skoro všude si vystačí s označením november, které pochází z latiny a vůbec není pro jedenáctý měsíc výstižné, protože obsahuje latinskou číslovku novem, tedy devět. To u nás, a také třeba v Polsku či Bělorusku, používáme libozvučné a přiléhavé jméno listopad.

Abychom vám, milí čtenáři, tohle zachmuřené roční období poněkud zpříjemnili, sestavili jsme v tomto vydání zajímavé čtení. Přínosné je hlavně pro ty, kdo se zajímají o témata, jako je monitorování provozů, diagnostika, řízení údržby. A já se nebojím tvrdit, že právě sledování výrobních prostředků, jejich diagnostika a včasná údržba jsou klíčem ke stálé kvalitě výrobků, jak si na ni zvykáme. Je to také obor, který plodí velké množství dat, jejichž vyhodnocení se často svěřuje umělé inteligenci. Tedy obor, který je připraven na internet věcí a digitalizaci.

Pojem IoT neboli internet věcí je pro mne trochu těžko uchopitelný, a tak jsem uvítala článek s názvem Uplatnění internetu věcí v monitorování výroby a v měření a řízení spotřeby energií (str. 5 až 8). Našla jsem v něm odpovědi na vše, co mi o IoT bylo ještě nejasné, takže doporučuji. A o tom, jak se přímo ve výrobě získávají diagnostická a provozní data a jak se pak ukládají a vyhodnocují v cloudu, se dozvíte v článku na str. 9.

V souvislosti s ukládáním a vyhodnocováním dat je zajímavé, jak se sbližují tradiční informační systémy (IT) s provozními informačními soustavami (OT). Jaké výzvy přitom čekají na odborníky z praxe, o tom si můžete přečíst v článku na str. 12. Stejné otázce, tedy sjednocení různých informačních systémů v podniku a ukládání všech dat do jedné databáze, se věnuje první z otázek diskuse na str. 20 až 27. Celkem dvanáct odborníků na digitalizaci se v ní také zamýšlí nad plánem výroby coby ústředním bodem podniku, nad standardizací komunikačních protokolů apod.

Letošní listopad je speciální tím, že máme po říjnových volbách novou vládu čekající na své jmenování. Jaké kroky od ní požadují podnikatelé, to zjišťovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora v průzkumu mezi svými členskými firmami (str. 39). Asi nepřekvapí, že spíše než státní subvence přejí si podnikatelé příznivé podmínky pro svou činnost, tedy změny v odborném vzdělávání, digitalizaci veřejné správy, lepší dopravní infrastrukturu a otevření pracovního trhu zahraničním pracovníkům, aby se vyřešil nedostatek pracovních sil.

 

Na závěr vám, milí čtenáři, přeji, aby s opadaným listím neupadal váš elán a chuť do života.

 

Eva Vaculíková, redaktorka