Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

toto vydání časopisu Automa je věnováno mimo jiné automatizaci v energetice. V době, kdy ceny energií rychle rostou, je to jistě aktuální téma. Zvláště doporučuji zajímavý článek Petra Neumana o řízení jaderných elektráren s odběrem tepla pro systémy dálkového vytápění (str. 12 až 15). Jde o zatím trochu opomíjenou, ale velmi perspektivní možnost využití jaderných zdrojů.

Systémy dálkového vytápění jsou však na ústupu. Důvody jsou jasné: vzrůstající cena, ale především malá spolehlivost tohoto druhu vytápění. Takže např. v naší obci byly ještě loni veřejné budovy a obecní byty napojené na dálkové vytápění z Mělníka. Radnici ale došla trpělivost s neustálými havarijními odstávkami, takže letos už se topí plynem v moderních místních kotelnách. Je to změna, která se dotkne i mě, přestože doma máme vlastní kotel: už nebudou neustálé uzavírky kvůli prasklému teplovodu.

V našem případě byl základní problém v zastaralé infrastruktuře. Modernizaci tepláren se věnuje rozhovor na str. 16 až 18. A nemusí se v nich topit jen drahým plynem, ale např. štěpkou nebo nerecyklovatelným odpadem. To může být v době rostoucích cen energie významný argument pro návrat k těmto zdrojům.

Měření v sítích teplovodů a horkovodů je speciální disciplína, jak ukazuje článek firmy Krohne na str. 24 až 26. Měření množství tepla předaného vodou vyžaduje pečlivý výběr měřicího přístroje, správně vypracovaný návrh měřicího místa i montáže. Nesprávné výsledky měření totiž mohou výrazně ovlivnit hospodárnou výrobu a využití tepelné energie a tím způsobit významné hospodářské škody.

Ještě bych chtěl upozornit na článek Systém prediktivní údržby AVEVA Predictive Analytics (str. 46 až 47). Tento systém umožňuje podnikům, zejména u kritických zařízení, minimalizovat poruchy a tím významně zvýšit úroveň spolehlivosti, výkonnosti a efektivity provozování. Jistě proto najde zajímavé možnosti využití právě v energetice.

Přeji vám příjemné čtení, mnoho užitečných poznatků, a když nám to opatření proti covidu dovolí, zvu vás také do našeho stánku na MSV v Brně (F 015).

 

Petr Bartošík,
šéfredaktor