Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

když se na mne šéfredaktor obrátil s tím, že mám napsat úvodník, měla jsem zrovna rozečtenou knihu Tři muži ve člunu o psu nemluvě. Bezva, pokusím se plavbu tří přátel po řece spojit s tématem tohoto vydání, tedy s automatizací dopravy a infrastruktury.

Kniha o tom, jak se tři muži vypraví s člunem na Temži, je z roku 1889. Je s podivem, že ti chlápci veslují proti proudu. A kde je proud příliš prudký, vlečou loď na laně. Plánují romantickou plavbu, ale jak už to na cestách bývá, je jejich plavba plná trampot a různých karambolů. Všechny mají dobrý konec, ostatně vždyť jde o humoristickou knihu.

Svízele té románové plavby zajímavě kontrastují s jinou plavbou, kterou v tomto vydání popisuje článek na str. 22. V tomto případě jsou dopravována technologická zařízení na výrobu elektřiny z odpadního tepla. Elektrárenské zařízení má putovat z Česka na jeden z ostrůvků v tichomořském státě Mikronésie. Společnost Geis naložila celou technologii do deseti námořních kontejnerů. Při přepravě ale, podobně jako v případě tří mužů ve člunu, nešlo všechno podle plánu. V poslední době se totiž v přístavech nedaří lodi včas vykládat, protože není dost přístavních dělníků. A některé přístavy jsou dokonce uzavírány z důvodu karantény. A tak je doprava do dalekého Tichomoří logistickým oříškem. Sedm kontejnerů putovalo přes Hamburk a tři zbývající přes Itálii. Cesta měla šťastný konec: celá technologie nakonec dorazila v pořádku do Mikronésie.

Aby také cesty vlakem měly šťastný konec, k tomu přispívá digitální cloudové stavědlo popsané v článku na str. 7. Dokonalý dohled nad návěstidly a výhybkami a pokročilá diagnostika vedou k lepšímu dodržování jízdního řádu a ke spokojenosti cestujících. Nové stavědlo umožňuje virtualizaci zabezpečovacích komponent. Vlaky odesílají údaje o své poloze do centrálního systému a ten podle nich přestavuje výhybky, stanovuje vlakové cesty a odesílá oprávnění k jízdě vlaků.

Ve zdokonalování nezůstává pozadu ani řízení automobilové dopravy. V článku na str. 8 se dozvíte, jak světelnou signalizaci na křižovatkách v Brně řídí nová dopravní ústředna. Do ní se sbíhají informace o hustotě dopravy, o poloze vozidel, průměrné rychlosti i o nehodách. Ústředna přijímá také požadavky na prioritní průjezd křižovatkou od vozidel hromadné dopravy a záchranářů.

Ať již cestujeme lodí, vlakem, či autem, nebo letadlem, vždy nás může na cestě něco zaskočit. Autor knihy Tři muži ve člunu Jerome Klapka Jerome vypráví, jakým trampotám čelí gentleman převážející ve vlaku dobře vyzrálé sýry. Jeho spolucestující se několikrát nadechnou a pak zděšeně prchají z jeho kupé. A nedivme se, protože, cituji: „Byly to nádherné sýry, uzrálé a měkké a s vůní o síle dvě stě koňských sil a se zaručeným dosahem tří mil, schopné srazit muže na dvě stě yardů.“

Přeji vám, milí čtenáři, aby měly vaše cesty vždy dobrý konec.

Eva Vaculíková, redaktorka