Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
posuvná měřítka, mikrometry, úchylkoměry, pasametry – to je přece úžasná technika. A co teprve měřicí mikroskopy, profiloměry nebo souřadnicové měřicí stroje!

I do měření rozměrů pochopitelně proniká automatizace, jak se můžete přesvědčit v tomto vydání časopisu Automa. Stále častěji se používají robotizované měřicí systémy a systémy strojového vidění. Důvodem není jen úspora pracovní síly, ale také snaha vyloučit chyby způsobené obsluhou. Existují např. robotizovaná pracoviště, kde robot odebere vyrobený díl z obráběcího centra, přemístí ho do měřicího stroje a zkontroluje jej. Výhoda takového postupu je v tom, že je možné včas zareagovat na případné odchylky a upravit korekce stroje, vyměnit nástroj nebo jinak zasáhnout, a to dříve, než dojde k výrobě neshodných obrobků, které je třeba opravit nebo vyrobit znovu.

To je podstatou statistického řízení procesů, SPC. Anglicky je to Statistic Process Control. Nešťastné slovo „control“ svádí k překladu „kontrola“, ale zde opravdu nejde o kontrolu, která by určila, které díly jsou v pořádku a které ne. Je to sledování časových trendů a regulace procesů tak, aby výsledný produkt zůstal v předepsaných tolerancích.

O moderních dílenských a provozních měřidlech a o SPC si můžete přečíst např. v článku Inovace v kontrole kvality cestou její automatizace a sdílením dat na str. 6.

Strojové vidění je dalším z oborů, které se rychle rozvíjejí. V průmyslové automatizaci se uplatňuje např. jako součást robotických buněk a robotizovaných pracovišť (např. Dáváme robotům oči na str. 17). Protože člověk má dvě oči, vidí prostorově. Inženýři se nyní snaží totéž „naučit“ i systémy strojového vidění. O výpočetních modulech, které jsou pro tyto účely vhodné, se dočtete v článku Modulární platformy pro systémy strojového vidění ve 3D na str. 18; zajímavý kompaktní snímač pro strojové vidění, který je na titulní straně čísla, je popsán na str. 8 (Měření ve 3D je nejen moderní, ale i efektivní).

Dodavatelé automatizační techniky zákazníkům a integrátorům často říkají: „To je skvělé, dodáváme vám hotová řešení, nic nemusíte programovat, jen nastavíte parametry a máte hotovo.“ A integrátoři se chytají za hlavu, protože by potřebovali přece jen něco doprogramovat, a ono to nejde, takže musí koupit další hardware, aby na něm mohli požadovanou aplikaci naprogramovat a spustit, a výsledný systém je komplikovaný a drahý.

Firma B&R integrovala strojové vidění do svého řídicího systému a nabízí varianty, které umožňují řešit jednodušší úlohy pouhým nastavením parametrů nebo propojením funkcí v grafickém prostředí, ale i varianty pro inženýrské firmy, vývojáře a integrátory, jež umožňují pohodlně vytvářet vlastní aplikace. Více se dočtete v článku Snadná implementace systémů strojového vidění, str. 22.

To je jen pár mých doporučení, možná vás více zaujmou jiné články. Všechny jsou zajímavé. Přeji příjemné čtení.

Petr Bartošík, šéfredaktor