Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

držíte v rukou „veletržní“dvojčíslo, které je i letos věnováno veletrhu Amper. Veletrhu, který se jako loni kvůli situaci s pandemií covidu-19 nekonal. Firmy mají zájem prezentovat své novinky, setkat se svými zákazníky a samozřejmě oslovit zákazníky nové. Ale z protiepidemických důvodů to prostě nejde. A tak se hledají a hlavně pilují nové formy marketingové komunikace. Od webinářů, příspěvků na sociálních sítích po videoprezentace na YouTube atd. Všichni jsme do tohoto kolotoče byli vtaženi.

 

Platí obecný názor, že všechny tyto akcelerované způsoby komunikace udělaly v pandemii obrovský kvalitativní i kvantitativní skok, ale osobní kontakt je prostě osobní kontakt. Svědčí o tom i názory představené v rámci naší pravidelné diskuse, která ve srovnání s předchozí diskusí oslovila druhou stranu účastníků výrobního procesu, tedy společnosti s fyzickou výrobou či službami. S mnoha opatřeními jede výroba dál, všechno lze nějak zvládnout a v mnoha případech se z netradičních forem práce stávají formy standardní. Nejčastěji je jmenována práce z domova, komunikace se zákazníky bez nutnosti cestování a další.

 

Posun určitě nastal nebo nastane i v technických a technologických disciplínách. Mnoho možností se v současné době projednává nejen organizačně, ale také z pohledu stávajících právních předpisů. V mnoha případech to souvisí se servisními zásahy na dálku, s diagnostikou strojů a zařízení. Tyto stroje mohou být umístěny i na druhém konci světa a z technického pohledu nic nebrání v jejich sledování. Ne každý zákazník a uživatel ale mají zájem na tom, aby jim dodavatel viděl pod ruce. Samostatnou kapitolou je i odpovědnost za případné škody, kdy není jasné, zda jejich příčinou náhodou nebyl i zásah zvenčí.

 

A zase se můžeme dlouze bavit o bezpečnosti komunikací, internetu věcí, ukládání dat v úložištích, rychlosti zpracování a jejich dostupnosti, různých kvalitách sítí, popř. o problému, co je vlastně reálný čas.

 

A nedílnou součástí změn souvisejících s pandemií covidu-19 jsou lidé. Nejen online školení, pohovory při získávání místa nebo sdílená pracoviště, ale také značná snaha o snížení počtu zaměstnanců přímo ve výrobě, v obslužných a manipulačních operacích, popř. při snižování množství personálu, který sice nevykonává práci přímo ve výrobním procesu, ale jeho práce je stereotypní a skládá se z velmi často opakovatelných činností.

 

Poslední rok jistě nepřinesl mnoho zásadních novinek, avšak určitě řadu procesů, technologií a aktivit urychlil, posunul na novou úroveň a zároveň otestoval jejich silné i slabé stránky. Budoucnost, prezentována např. na příštím veletrhu Amper v roce 2022, nám nejlépe ukáže, jak jsou nové přístupy k procesům v průmyslu životaschopné.

Radim Adam