Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Uvodník

Vážení čtenáři,
na vydání věnované řízení vodárenských sítí a čistíren odpadních vod se vždycky docela těším. Ráda se totiž dozvídám o péči, jaká se věnuje tomu, aby i u nás doma prýštila z kohoutku čistá voda a zároveň ta špinavá hladce odtékala, aniž by nás příliš obtěžovala. Vodárenská technika se každý druhý rok vystavuje na květnovém veletrhu Vodovody a kanalizace, ale v tomto „bezveletržním“ období vezměte, milí čtenáři, zavděk tímto vodárenským vydáním časopisu Automa.

Hned první článek, který do redakce přišel na vodárenské téma, mě trochu postrašil. Najdete ho na str. 6 a pojednává o tom, jaké úsilí a jaké prostředky jsou vynakládány na zajištění pitné vody pro obyvatele samosprávné oblasti na svazích rakouských Alp. Vždyť kde jinde by mělo být dostatek vody, když ne v alpské krajině! Přesto se nenašlo dost vhodných pramenů v okolí oblasti s příznačným názvem Zwischenwasser, česky Mezi vodami. Aby se dobře hospodařilo s vodou ve všech vesnicích této oblasti, byla vytvořena vodárenská síť se čtrnácti přečerpávacími stanicemi se společným velínem a plně automatickým provozem čerpadel a regulačních ventilů. Tato automaticky řízená síť umožňuje spolehlivé dodávky vody, poskytuje přehled o funkci všech zařízení i o všech únicích z potrubí.

Z uvedeného příspěvku je zřejmé, že zásobování pitnou vodou je opravdu stále zapeklitější, protože na jedné straně se pitné vody spotřebovává stále víc a na druhé straně se její zdroje spíše tenčí. Máme za sebou řádku suchých let a navíc jsou zdroje pitné vody mnohdy narušeny stavebními, průmyslovými i zemědělskými aktivitami. A tak se lidé na městských a obecních úřadech odpovědní za zásobování pitnou vodou poohlížejí po vhodné měřicí a řídicí technice, která jim pomůže zajistit dostatek kvalitní pitné vody a dobře s ní hospodařit. V tomto vydání se na str. 9 až 22 dozvíte, jaké pokročilé hladinoměry a průtokoměry jsou dnes instalovány ve vodárenských a odpadních sítích a jaká řídicí a vizualizační technika zajišťuje spolehlivost dodávek pitné vody.

Stejná pozornost jako přívodu pitné vody je přirozeně věnována také odvodu odpadních vod. O digitálním dvojčeti čerpací stanice odpadních vod si můžete přečíst na str. 20. Pro výzkumné práce si toto dvojče vytvořili výzkumníci na Technické univerzitě v Berlíně. Jejich konečným cílem je vybudovat jednotné digitální prostředí, které bude zahrnovat veškeré informace o čerpací stanici, jež vznikají při jejím návrhu, provozu a údržbě.

Přeji vám, milí čtenáři, každodenní radost z čisté pitné vody.

Eva Vaculíková, redaktorka