Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři a čtenářky

Zdá se, že téma restartu ekonomiky bylo zvoleno trochu předčasně. Rostoucí počty nakažených dávají tušit, že se situace i pro mnohé výrobní podniky může opět zhoršit. Takzvaná chytrá karanténa je všechno jen ne chytrá, opatření jsou chaotická, lidé už proto nejsou příliš ochotní omezovat svá práva a své pohodlí. Jak ukazuje analýza provedená sdružením NCP 4.0, kterou najdete na našich webových stránkách (https://bit.ly/3bN86GD), firmy očekávání růstu přesunuly z konce tohoto roku až na rok příští.

Podniky na vzrůstající počet nově nakažených reagují tím, že zavádějí vlastní opatření s cílem odvrátit nebezpečí úplného uzavření provozu. Mnohde vám na vrátnici změří teplotu (ale zdaleka ne všichni ji měří správně – o tom, jak správně postupovat, jste se mohli dočíst v článku Štěpána Svobody Termokamery FLIR pro automatizaci výroby, protipožární kontrolu a detekci zvýšené teploty osob v čísle 6,
str. 32 až 35), testují své zaměstnance, přidávají „sick days“ nebo zavádějí zvýšená hygienická opatření. Pomoci jim mohou i dezinfekční roboty. O těch, které jsou určené pro kabiny letadel, píše Petr Liška na str. 45 a na str. 50 se dočtete o dezinfekčním robotu na mobilní autonomní platformě MiR – ten je vhodný i do průmyslových provozů, kanceláří, obchodů, nádražních hal nebo hotelů. Přiznám se, že bych se vůbec nezlobil, kdyby zvýšený důraz na hygienu, třeba právě v podobě dezinfekce ploch ultrafialovým světlem, zůstal např. v hromadné dopravě nebo v hotelích zachován trvale.

Jak se uvádí v již zmíněné analýze, krize je období, kdy začíná růst. Je to příležitost ke změnám, k nimž by jinak firmy a jejich vlastníci nenašli odvahu. Začíná ne cesta zpět, ale ke stavu, který se označuje jako „nově normální“, new normal.

Jen bych si dovolil upozornit, že všechny změny nemusí být jen k lepšímu. Nestačí růst pouze očekávat, je třeba na něm pracovat. A právě proto téma restartu ekonomiky předčasné není. Čeká nás obnova, čeká nás restart, ale čeká nás také hodně práce a hodně učení se novým věcem. A vlastně nečeká, již teď je třeba začít. Časopis Automa je nástrojem, který vám pomůže se v nastávajících změnách orientovat.

 

Petr Bartošík, šéfredaktor