Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

šéfredaktor si přál pozitivní úvodník a takovému přání je nutné vyhovět. Vždyť měsíc květen je svým charakterem radostně laděný měsíc. Vedle pěkného počasí a rozkvetlých stromů nám většinou nadělí nějaké ty dny volna navíc. A letos se tento měsíc vyznamenal i tím, že jsme se zbavili mnoha omezení a zákazů, které bránily rozšiřování nemoci covid-19. A dokonce nám svitla naděje i na prázdninové cestování.

Asi nejsem sama, koho potěšila lidská solidarita v té nejisté době, kdy jsme se obávali, jak koronavirovou pandemii zvládne naše zdravotnictví. Do redakce nám přicházelo mnoho zpráv o tom, jak inženýři a technici napřeli své síly především do vývoje masek, plicních ventilátorů, respirátorů a jiných pomůcek pro lékaře, sestry, pacienty a záchranáře. Vyvinout zařízení pro zdravotnictví a dovést projekt až do výroby a distribuce je obvykle velmi zdlouhavé. Ale stav nouze vše zázračně urychlil. Žádné handrkování, ale spousta práce navíc ve snaze co nejrychleji dodat zdravotníkům, co právě nejvíc potřebují. Ty příběhy jsou opravdu strhující. Již v minulém vydání jste mohli, milí čtenáři, sledovat, jak si ve výzkumném ústavu CIIRC při ČVUT poradili s vývojem respirační polomasky RP95. V tomto vydání by vám neměl ujít příspěvek na str. 4, popisující, jak pohotově se zrodil plicní ventilátor CoroVent pro podporu dýchání. Díky hlubokým znalostem a zkušenostem odborníků na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze padlo 17. března rozhodnutí pustit se do výroby ventilátoru. Již 26. března byl na světě první prototyp a 26. dubna byla po náročném testování spuštěna výroba. K hladkému průběhu přispělo i to, že se do návrhu a realizace elektrických a řídicích obvodů s elánem zapojili odborníci ze společnosti Beckhoff.

Dostupný respirátor, který je možné vyrobit i z biologicky rozložitelného plastu, vyvinuli zase odborníci brněnské techniky (viz článek na str. 7). Nedostatek ochranných pomůcek ve zdravotnictví „zvedl ze židlí“ odborníky v celé Evropě. Na str. 8 si přečtěte o tom, jak Fraunhoferův ústav výrobních technologií v Německu pohotově zprovoznil společně s místními výrobci linku na výrobu zdravotnických masek.

Boj s pandemií samozřejmě nevytlačil z tohoto vydání plánované články o současných snímačích a kalibrátorech teploty. Kdo pracuje s optovláknovými snímači teplot nebo uvažuje o jejich použití, tomu přijde vhod odborný článek na str. 33. Zvlášť pozorně by měli časopisem listovat odborníci zabývající se kalibrací snímačů teploty. Na co všechno je třeba při kalibrování myslet, to přibližuje příspěvek na str. 13. Tabulkový přehled kalibrátorů teploty na str. 24 až 27 poskytne pohled na trh kalibračních pícek a lázní a také přenosných dokumentačních kalibrátorů. Přehled je doplněn články některých dodavatelů této techniky.

Přeji vám, milí čtenáři, abyste do nadcházejících měsíců vykročili ve zdraví a s elánem.

 

Eva Vaculíková, redaktorka