Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí,

čím jiným začít ve veletržním dvojčísle než pozvánkou na veletrh Amper. Přijďte se podívat na veletrh elektrotechniky, ale také automatizace, informační techniky a stále více i umělé inteligence a robotiky, který se bude konat v Brně od 19. do 22. března 2019.

Já vím, technici a inženýři dnes mají tolik práce, že jim nezbývá čas na to, aby strávili celý den, nebo dokonce několik dní na veletrhu. Jenže já si myslím, že účast na veletrzích není něco navíc, je to součást jejich práce, a to ze dvou důvodů: zaprvé to patří k jejich celoživotnímu vzdělávání a zadruhé, ke sdílení praktických znalostí a zkušeností jsou třeba osobní setkání a diskuse.

Dost mě mrzí, když ve stánku na veletrhu místo odborníků najdu jen hostesky a místo opravdových novinek jen show. Potom asi nelze hovořit o tom, že by veletrh plnil svou vzdělávací funkci. Jistě, určitá podívaná k veletrhům také patří, ale nejen ona. Vystavovatelé by měli pamatovat na to, že návštěvníci jezdí na veletrhy kvůli informacím, novinkám, trendům, a ne kvůli propagačním materiálům a reklamním předmětům.

A rovněž kvůli osobním setkáním. V současné době mnoho firem „nenabízí produkty, ale řešení“. Poznenáhlu už začínám být na slovo „řešení“ alergický. Jenže když se nad tím opravdu zamyslíte a oprostíte se od reklamních sloganů – abyste mohli dodávat řešení, musíte napřed mít zadání. Řešit můžete určitou úlohu, problém, úkol nebo, jak se říká podle současné módy, výzvu. Právě z osobních setkání na veletrzích může vzejít zadání úkolu nebo popis problému k řešení.

Tento úvodník píšu právě v době, kdy jsem na veletrhu Embedded World v Norimberku – a je krásné pozorovat, mám-li chvíli čas, přátelská setkání a zaujaté diskuse v mnoha stáncích. Je z nich zřejmé, že dodavatel a zákazník jsou v mnoha případech skutečně partnery. A není tak zcela pravda, že dodavatel dodává řešení – on ho vytváří spolu se zákazníkem.

Doufám, že se na veletrhu Amper uskuteční také mnoho takových přátelských a inspirativních setkání. Budete-li se chtít setkat s členy naší redakce, budeme v hale V, stánek 5.11. A hned vedle nás (stánek V 4.16) bude přednáškové fórum, které pořádáme a kde vás my i přednášející rádi uvidíme – jeho program najdete na str. 5. Tam se budete moci setkat i s některými autory článků – ať už publikovaných, nebo teprve chystaných. Fórum je přímo na výstavní ploše, volně dostupné každému zájemci. Těšíme se na vás.  

Petr Bartošík, šéfredaktor