Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

zvýrazněnými tématy tohoto vydání jsou snímače teploty a automatizace procesní výroby, tedy v podstatě klasika průmyslové automatizace. Rozhodně se ale nebudeme opakovat. V odborně zaměřených vydáních se vždy snažíme poskytnout současný pohled na dané téma a zmapovat, jak se řídicí, měřicí a komunikační technika vyvíjí. Postihnout vývoj automatizačních prostředků je samozřejmě nemyslitelné bez článků od zapálených přispěvatelů z univerzit a průmyslových firem. Napsat odborný článek a na omezeném prostoru vysvětlit a čtivě přiblížit daný námět, to je stálé přepisování a přepisování. Kdo si to zkusil, ví, o čem mluvím. A tak si říkám, že je to zázrak, že máme možnost spolupracovat s tak dobrými autory. Právě díky nim – odborníkům s darem jasně formulovat myšlenky – je časopis opravdu čtivý a zajímavý. Nalistujte si třeba na straně 26 článek o snímačích teploty se zvýšenými požadavky na hygienu a sanitaci od Karla Kadlece. Pečlivě zpracovaný příspěvek s mnoha ilustrativními obrázky vás provede jak principy měření teploty, tak konstrukčními zvláštnostmi snímačů do hygienických a sterilních prostředí. A v závěru autor přiblíží i zásady montáže těchto přístrojů.

Pro pedagogy i pro každého, kdo si chce vyzkoušet řešení středoškolských příkladů z automatizace, připravili autoři Ladislav Šmejkal, Jiří Černý a Josef Kovář seriál s názvem Inspiromat pro výuku automatizace a Tecomat: co v učebnici automatizace nebylo. Ve čtvrtém dílu (strana 17) objasňují vlastnosti tepelných soustav. Pro mě je seriál velmi užitečným opáčkem a těším se na další příklady řešené pomocí moderních programovatelných automatů. Doufejme, že své příspěvky pošlou i další autoři. Seriál je otevřen námětům od učitelů a velmi vítané jsou také příspěvky aktivních studentů odborných škol.

Průmysl 4.0 a směřování k autonomnímu řízení výrobních procesů jsou témata, která nemohou chybět v žádném vydání našeho časopisu. A tak si na straně 13 přečtěte článek Petra Bartošíka o tom, co zaznělo na tiskové konferenci německé platformy Industrie 4.0. na Hannover Messe. Mne samotnou v článku zaujalo, že Německo, Francie a Itálie vytvořily novou osu evropského průmyslu 4.0 pod názvem Tricoop a budou systematicky zavádět průmysl 4.0 do praxe. Zdá se, že tři nejrozvinutější země EU touží po vícerychlostním průmyslu 4.0. Snáze se tak dohodnou na standardizaci a budování propojené sítě výzkumných a školicích pracovišť a testlabů.

O zavádění průmyslu 4.0 do praxe pojednává seriál od odborníků ze společnosti SIDAT. Jeho čtvrtý díl (strana 8) uvádí krok za krokem postup při realizaci strategie Industry 4.0. Velmi konkrétně popisuje, co by měla výrobní firma od uplatňování této strategie očekávat. Sama se těším, jakým směrem se budou autoři Miroslav Dub, Radim Novotný a Robin Mitana v tomto takřka dobrodružném seriálu dále ubírat.

Věřím, že se nám bude spolupráce s autory odborných článků dařit i nadále a že vám, milí čtenáři, budeme moci předkládat zajímavé informace o tom, co se děje v oboru průmyslové automatizace.

Přeji vám, čtenářům, krásné léto a „našim“ autorům zajímavé náměty a tvůrčí elán.

 

Eva Vaculíková, redaktorka