Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

vztah hmoty, síly, setrvačnosti a gravitace mě vždy fascinoval. Co může být krásnějšího než precizní zákony pohybu, podle nichž se pohybují hvězdy a planety stejně jako jablko padající ze stromu. Co může být více ohromující než představa, že stačí znát výchozí podmínky a z nich může kaž­dý spočítat, co se stane v budoucnu. Čím přesněji budu znát současnost, tím přesněji spočítám budoucnost. Přestože Werner Heisenberg se svou relací neurčitosti omezil možnosti našeho určení výchozího stavu a představu možné vševědoucnosti opět vrátil do rukou toho, kdo fyzikální zákony vytváří, a ne toho, kdo je poznává, matematika je stále krásná, úžasná a mocná.

V tomto čísle tedy najdete dva články věnované měření síly a tíhy v různých oborech techniky, od potravinářství přes energetiku po logistiku. Použití průmyslových vah je velmi zajímavý obor techniky. Pro dosažení správných výsledků je třeba respektovat množství pravidel a doporučení. Váhy často pracují ve velmi náročných podmínkách a není vůbec snadné odfiltrovat všechny rušivé vlivy. Jedině zkušený technik zaručí, že měření hmotnosti průmyslovými váhami bude mít očekávanou přesnost.

Snímače síly a momentu jsou také jedněmi ze základních snímačů zajišťujících bezpečnost robotů, zvláště těch kolaborativních, určených pro přímou spolupráci s člověkem. Článek o nástupu kolaborativní robotiky najdete na stranách 22 až 23. Doporučuji však doplnit si do srovnávací tabulky pracoviště s plně lidskou obsluhou. Stále ještě tato varianta vychází v mnoha případech jako technicky i ekonomicky nejvýhodnější – ale pozor: to, co platilo včera, nemusí platit dnes, a už vůbec ne zítra.

Robotice bude rovněž věnováno několik přednášek v rámci našeho přednáškového fóra na veletrhu Amper v Brně (20. až 23. března; http://www.automa.cz/cz/forum-automatizace-2018/). Jestliže vás toto téma zajímá, doporučuji vám naplánovat si návštěvu veletrhu podle našeho programu. Významnou akcí v oboru robotiky je též konference, kterou pořádají 31. ledna a 1. února naši vážení konkurenti, a sice také v metropoli robotů Brně (http://www.automa.cz/cz/web-clanky/trendy-v-robotizaci-a-automatizaci-0_11223/). A od 19. do 22. června se sjedou odborníci na veletrh Automatica do Mnichova (https://automatica-munich.com/; článek o veletrhu najdete v příštím čísle časopisu Automa a bude mu věnováno červnové vydání). 

Petr Bartošík, šéfredaktor