Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

o prázdninách se celý svět dává do pohybu: lidé z nížin putují na dovolenou do hor, lidé z hor zase k moři. Kromě zážitků přináší cestování nevyhnutelně i jisté nepohodlí. Proto vám, milí čtenáři, zajisté přijde vhod toto letní vydání časopisu Automa. Otevřete ho a putujte spolu s námi s veškerým komfortem po světě průmyslové automatizace a informatiky.

Dvakrát povedou naše kroky do automobilky Škoda Auto. O tom, jak se ve výrobním závodě v Kvasinách starají o bezchybný lak karoserií, se můžete dočíst na straně 7. Po nalakování vodou ředitelnými barvami postupují karoserie škodovek do tunelu, kde jsou vysoušeny pomocí 144 infračervených zářičů. Aby byl lak hladký a bez jakýchkoliv kazů, musí být při vysoušení dodržena předepsaná teplota karoserie – ta se měří bezdotykově pěti optickými snímači. A proč tolik snímačů? Protože jinou teplotu mají zářiče zahřívající střechu, dveře, sloupky i prahy karoserie. Spínání a vypínání všech infrazářičů ovládá řídicí systém společnosti Siemens.

Cestu talentovaného inženýra z ukrajinského Charkova do Technického vývoje Škoda Auto v Mladé Boleslavi můžete sledovat na straně 8. Oleksandr Khodko sice vystudoval na Ukrajině obor výroby letadel a vrtulníků, ale v doktorském studiu ho zcela pohltily numerické simulace fyzických procesů. Opustil tedy výzkum v letectví a využil příležitost podílet se na vývoji českých škodovek. Jeho zkušenosti ze simulací se mu nyní velmi dobře hodí při modelování testovacích postupů, které mají co nejlépe ochránit posádku vozů při bočních nárazech.

Pro zajímavý příspěvek o zavádění chytré výroby se vypravíme do jihomoravské Kuřimi (strana 37). Laboratorní výrobní buňku, která umí autonomně vyrobit, zkontrolovat a také opravit své výrobky, tam společně s partnerskými podniky sestavilo výzkumné centrum INTEMAC. Obrobené součástky se zkontrolují na měřicí stanici a při nalezení odchylek se náležitě upraví nastavení obráběcího centra tak, aby byl příští kus bezchybný. Pro klid obsluhy se sleduje také technický stav výrobního zařízení – podle vibrací se zjišťuje, zda běží hladce, či potřebuje opravit. A plánují se i další funkce, třeba sledování spotřeby energie.

Nakonec zamíříme do Oberpfaffenu nedaleko Mnichova. Tam sídlí jedna z poboček Německého střediska pro letectví a kosmonautiku, DLR. Jak se můžete dočíst v článku na straně 21, odborníci na tomto pracovišti vyvinuli robotický airbag. Ten má uchránit člověka, který bezprostředně spolupracuje s robotem, aby se nezranil o ostré hrany některých robotických nástrojů, a nakonec i obrobků. Při nárazu se robot zastaví a airbag dočasně „obalí“ tyto ohrožující hrany. Díky tom může člověk pracovat bok po boku s robotem bez jakýchkoliv rizik.

Čtveřice představených článků je jen malá ochutnávka toho, co můžete v tomto vydání najít. Další příspěvky vás dopraví „první třídou“ i do jiných zajímavých destinací.  

Přeji vám, milí čtenáři, napínavé cestování a šťastný návrat.

Eva Vaculíková, redaktorka